03/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

256

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạnh lòng thương” (Lc 15,20).

Như Mẹ: Sứ mạng của Chúa Giêsu là đến để cứu vớt những người tội lỗi và tỏ lòng nhân hậu đối với những người yếu đuối và tội lỗi, như người cha luôn trông chờ đứa con hoang trở về, Chúa vẫn hằng chờ đợi con người tội lỗi chúng ta trở về với Ngài để được Ngài ấp ủ yêu thương và thứ tha.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, con người hôm nay đang dần đánh mất cảm thức tội lỗi và không dám can đảm đón nhận lầm lỗi của mình, phải chăng họ đang thiếu vắng đời sống cầu nguyện, thiếu những giây phút để nhìn lại mình? Xin cho chúng con biết luôn trở về với Chúa là Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin giúp chúng con có một con tim biết chạnh lòng thương đối với những người tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250