03/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

109

“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi
thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu biết sự vất vả, mệt mỏi của các môn đệ sau khi thi hành sứ vụ trở về, nên Người đã kêu gọi các ông tìm một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Tìm nơi thanh vắng không chỉ có nghỉ ngơi, nhưng còn là phương cách để thăng tiến đời sống nội tâm của mình qua việc cầu nguyện: Thoát khỏi sự ồn ào, căng thẳng để kết hiệp mật thiết với Chúa hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống trong xã hội đầy ồn ào cùng những toan tính cho tương lai làm cho tâm trí chúng con xa dần Chúa…, xin Chúa lôi kéo chúng con về với Chúa, cột chặt tâm hồn và tâm trí chúng con trong sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, xin giúp chúng con siêng năng cầu nguyện nhiều hơn.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250