02/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

230

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,
hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến
và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,36).

Như Mẹ: Cầu nguyện là một phương thế thánh hoá bản thân con người rất hiệu quả. Cầu nguyện sẽ giúp con người dễ nhận ra sức mạnh của Thiên Chúa và sự mỏng manh của chính kiếp người. Cầu nguyện sẽ giúp con người tỉnh táo trước những lừa lọc của người đời và những mưu mô xảo quyệt của ma quỷ.

Với Mẹ: Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, xin soi sáng tâm hồn chúng con, để chúng con luôn luôn sống trong sự tỉnh thức và cầu nguyện. Xin cho những người đang sống trong cảnh say sưa sự đời, biết tỉnh trí mà canh tân đời sống mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin Đức Mẹ che chở chúng con, là những người đang sống trong trần gian, đứng vững trong đức tin mà chống cự các cạm bẫy của ba thù.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250