01/12/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

68
“Anh em hãy tỉnh thức
và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta chớ lo chạy theo của cải tiền tài, chớ mải mê lo lắng sự đời mà quên mất bổn phận linh hồn. Thật vậy, cầu nguyện là cách thức tuyệt vời nhất để gặp gỡ Thiên Chúa, nghe lời Ngài dạy bảo và thi hành ý Ngài bảo ban; đồng thời, cầu nguyện cũng là để biết rõ giới hạn của bản thân mình.
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa luôn thôi thúc chúng con cầu nguyện để gặp gỡ Ngài, vì nhờ đời sống cầu nguyện mà chúng con có thể kín múc cho mình sức mạnh thần thiêng từ nguồn mạch sự sống đích thực là chính Chúa.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, nhờ đời sống cầu nguyện liên lỉ mà Mẹ đã luôn nhận biết ý Chúa và Mẹ đã được Chúa tuôn đổ biết bao hồng ân. Xin Mẹ cũng dạy chúng con biết chạy đến với Chúa qua đời sống cầu nguyện.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250