31/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

432

“Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!” (Mc 16,6).

Như Mẹ: Các môn đệ của Chúa đâu cả rồi, mà chỉ có các bà tới tìm Chúa? Ở đây có một bà rất đặc biệt là bà Maria Mácđala, một người trước đây bị bảy quỷ ám, nhưng nay lại là người đầu tiên đi tìm và được gặp Chúa. Bà có một tình yêu Chúa thật tuyệt vời làm sao!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, bà Maria Mácđala có một tình yêu thật trung thành với Ngài. Xin biến đổi sự nguội lạnh nơi tâm hồn chúng con, để chúng con biết yêu mến Chúa ngày càng nồng nàn nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, hôm nay Mẹ vui mừng hoan hỷ vì Con của Mẹ sống lại, xin cho hết thảy chúng con cũng cảm nếm được niềm hân hoan đó tự đáy lòng!

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
114.864864865135.135135135250