24/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

273

"Thà một người chết thay cho dân

còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt" (Ga 11,50).

Như Mẹ: Ông Caipha đã nói tiên tri về Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu sẽ phải chết để đền tội thay cho dân và để quy tụ con cái đang tản mác khắp nơi về một mối. Người đến trần gian là để thực thi sứ mạng cứu độ, đó là chấp nhận chết đi, để mang lại sự sống cho muôn dân.

Với Mẹ: Ở trần gian, có mấy người tự nguyện hy sinh chết thay cho người khác? Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là Thiên Chúa, là Đấng vô tội, nhưng lại chấp nhận chết như một tội nhân. Xin cho chúng con biết hy sinh, dâng những vất vả và khổ đau để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa vì phần rỗi tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin đoái thương ra tay cứu vớt các tội nhân khỏi nguy cơ rơi vào chốn diệt vong.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250