17/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

371

“Ông này là Đấng Kitô” (Ga 7,40).

Như Mẹ: Tin Mừng cho ta thấy rằng dân chúng lúng túng khi tranh luận về nguồn gốc của Chúa Giêsu. Không ai hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa! Người Pharisêu luôn cho mình là người thông thái, nên sự xuất hiện của Chúa Giêsu luôn là điều gai mắt đối với họ. Họ không thèm đón nhận Chúa Giêsu, chỉ vì Người xuất thân từ một gia đình nghèo khổ và tầm thường!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, người môn đệ phải nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ của trần gian. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe Chúa nói trong lòng qua đời sống, qua các biến cố để chúng con ngày càng hiểu biết Chúa nhiều hơn, và khi hiểu biết thì xin cho chúng con xác tín và yêu mến Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin cho tín hữu hôm nay xác tính một cách mạnh mẽ vào Chúa Kitô, Con Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250