16/02/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

89
Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mc 8,2).
Như Mẹ: Chúa Giêsu chạnh lòng thương đám đông. Người không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh từ “ít ra nhiều”, nhờ thế mà ai nấy đều được ăn và được no nê. Ngày nay, mặc dù xã hội tiến bộ nhiều, nhưng nhiều người vẫn đang sống trong cảnh đói nghèo, họ cần đến sự nhạy cảm và lòng trắc ẩn của chúng ta.
Với Mẹ: Chúa đã chạnh lòng thương dân chúng lầm than, xin Chúa cho chúng con có một tấm lòng biết cảm thông với những người đang phải sống trong cảnh túng thiếu, lầm than... vất vả. Xin cho họ có được những phương tiện cần thiết để sống xứng đáng với phẩm giá con người.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình sẵn sàng phục vụ của Mẹ khi đến với tha nhân.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250