10/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

231

“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).

Như Mẹ: Người Pharisêu trong dụ ngôn có điểm tốt là ông biết cầu nguyện trong tư thế đứng thẳng và biết sống tâm tình tạ ơn Chúa. Thế nhưng những điểm tốt này xem ra bị lu mờ khi ông trở nên kiêu ngạo, khoe khoang và kể công đến tự mãn, bất cần đến Chúa. Người tín hữu chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường, và biết cần đến lòng thương xót của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ lòng chúng con. Chúa muốn chúng con đến gặp gỡ và cầu nguyện cùng Ngài với một thái độ khiêm tốn, thống hối và ăn năn. Xin cho con người thời đại hôm nay, nhất là những người tội lỗi, biết xin Ngài xót thương thứ tha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ bênh vực cho chúng con là những kẻ đầy tội lỗi và khốn khổ trước ngai toà Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250