28/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

269

Đức Giêsu bảo:
“Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi” (Ga 5,4).

Như Mẹ: Cuộc đời là một hành trình lên đường, để đi cho đến đích. Đích của đời người là cái chết. Chết như một dấu chấm hết của một đời người. Chúng ta tin Chúa là Chúa của sự sống, khi kết thúc cuộc đời này, chúng ta lại bước vào một đời sống mới, đời sống vĩnh cửu. Đích của đời người có niềm tin, đó là chính Chúa. Vì thế, mỗi một ngày qua đi, chúng ta cần tiếp tục chỗi dậy để đi tiếp, đi cho đến đích của cuộc đời.

Với Mẹ: Chúa đã sống lại từ cõi chết, xin Chúa nâng đỡ những người đang chìm sâu trong tình trạng của lối sống cô đơn, đau khổ và tội lỗi, để họ biết đứng lên mà sống trong hy vọng và tin tưởng vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã đi trọn con đường dương thế, xin Mẹ dắt dìu chúng con trung kiên trên bước đường theo Chúa đến trọn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250