27/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

315

“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,35).

Như Mẹ: Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy. Người Việt có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ”. Gương sống yêu thương là một lời chứng hùng hồn nhất, cứ dấu này mà người ta nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu: yêu thương nhau. Ở đâu có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

Với Mẹ: Tình yêu là sức mạnh cho con người vươn tới, xin Chúa phủ kín tâm hồn chúng con bằng tình yêu của Ngài, để chúng con thực sự sống trong tình yêu: yêu Chúa và yêu người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin liên kết những người cùng tin vào Chúa Kitô trong tình hiệp nhất yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250