27/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

319

“Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy,
vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau” (Mt 23,8).

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường với việc nhìn nhận bản chất đích thực của con người mình. Chúng ta là một thụ tạo được dựng nên từ Tình Yêu của Chúa. Chúa yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ chúng ta. Vì thế chúng ta hãy tôn thờ Chúa trên hết mọi sự.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy duy nhất của chúng con, Chúa luôn yêu thích những tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và sống bác ái. Xin giúp chúng con trở nên những người sống khiêm nhường như Chúa muốn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin qui tụ nhân loại đang chia rẽ vào trong gia đình hiệp nhất là Giáo Hội của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250