23/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

86
“Bà Maria đứng ở ngoài,
gần bên mộ Chúa mà khóc” (Ga 20,11).

Như Mẹ: Con người thường bám vào một số thứ chóng qua, và tự cho rằng nếu mất nó thì người ta chẳng còn gì, thế rồi khóc lóc than thở, oán giận và đổ lỗi cho Chúa: Tại sao lại như thế!... Chúng ta đã bám quá nhiều vào vật chất, thế gian, để rồi bỏ quên mất Chúa và tin vào những điều không đưa đến sự sống thật.
Với Mẹ: Chúa đã hiện ra trực tiếp với bà Maria Mađalêna. Xin Chúa ban cho chúng con vui sống Tin Mừng phục sinh, để trở nên nhiệt tâm hơn trong việc làm chứng cho Chúa giữa dòng đời.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ đồng hành với chúng con trên con đường rèn luyện bản thân, dám bỏ đi những gì không xứng đáng với phẩm giá của mình, một lòng tìm và gắn bó với những thực tại Nước Trời.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250