19/02/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

87
“Anh em phải coi chừng” (Mc 8,15).
Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhở mà Chúa Giêsu gửi đến tất cả các Kitô hữu về căn tính đích thực của mình. Để trở nên những môn đệ đích thực của Người và để chu toàn sứ vụ loan Tin Mừng cứu độ, người Kitô hữu ngày hôm nay cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời mà giữ vững đức tin.
Với Mẹ: Có nhiều cạm bẫy và chướng ngại vật đang bủa vây trên các nẻo đường đời. Xin Chúa thương đồng hành với bước chân chúng con đang đi, và xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức canh chừng trước những nguy cơ làm cho chúng con té ngã và lạc lối lầm đường.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin Mẹ thương nâng đỡ chúng con khi chúng con cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250