13/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

247

“Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Đối với các thọ tạo, Ngài nắm trọn chủ quyền trong tay. Thế nhưng, Ngài không áp đặt quyền năng của Ngài trên các thọ tạo, Ngài cho chúng ta có sự tự do để chọn lựa. Và như thế, sự chọn lựa của chúng ta ảnh hưởng lên số phận và tương lai của chính chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hỏi người đang mắc bệnh trước khi chữa cho anh ta, điều này cho thấy rằng Chúa rất tôn trọng tự do của con người. Đối với Chúa, con người luôn có giá trị, có phẩm giá cao đẹp vì đã được dựng nên giống hình ảnh Ngài. Xin cho chúng con biết trân trọng vẻ đẹp và phẩm giá mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, nhiều gia đình thật tội nghiệp vì cảnh bệnh tật nặng nề, xin Mẹ thương cứu giúp họ!

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250