13/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

306

“Anh em phải coi chừng” (Mc 8,15).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhở mà Chúa Giêsu gửi đến tất cả các Kitô hữu về căn tính đích thực của mình. Để trở nên những môn đệ đích thực của Người và để chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ, người Kitô hữu ngày hôm nay cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời mà giữ vững đức tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được sự khôn ngoan của Chúa để sống trong hy vọng, và thức tỉnh trước những cám dỗ của thời đại hôm nay, cùng giúp chúng con có được lòng yêu mến tha nhân để sẵn sàng lên đường cùng Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những cạm bẫy của ma quỉ, mà hết lòng tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250