06/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

266

“Nếu anh em con xúc phạm đến con,

thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18,21).

Như Mẹ: Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi vì hằng xúc phạm đến Ngài. Chúa Giêsu là vị thẩm phán nhân từ chỉ biết tha thứ và Ngài không bao giờ cảm thấy mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Như thế, Ngài cũng dạy chúng ta phải tha thứ cho anh em chúng ta, dù họ xúc phạm nhiều lần.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con ý thức được thân phận yếu đuối, mỏng dòn và tội lỗi của mình; ý thức được tình yêu và sự khoan dung tha thứ của Chúa. Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng con, xin cho chúng con cũng biết tha thứ cho anh chị em mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin cho những ai đang mang lòng thù hận biết sẵn sàng tha thứ và cởi mở hơn với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250