06/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

175

“Sao môn đệ ông vi phạm
truyền thống của tiền nhân” (Mc 7,5).

Như Mẹ: Vì lòng ganh tị, những người Pharisêu cùng các kinh sư luôn tìm cách lên án Chúa Giêsu. Những người này tự coi mình là đạo đức thánh thiện, nên họ cảm thấy không cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu lên án lối sống giả tạo ấy và cũng cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về cách sống đạo của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lên án và chỉ trích người khác thì dễ hơn là nâng đỡ và yêu thương. Xin dạy chúng con biết tôn trọng và yêu mến tha nhân. Xin cho chúng con khi thi hành giới luật của Chúa thì biết lấy đức ái làm mối dây liên kết với những người bất hạnh và khổ đau.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết noi gương tiền nhân mà sống tin tưởng và cậy trông vào Đức Chúa Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250