25/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

312

“Anh em hãy cầm lấy,

đây là mình Thầy (Mc 14,22).

Như Mẹ: Hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào tuần đặc biệt, để tưởng niệm cuộc khổ nạn đau thương và sự phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu. Tuần này là tuần cao điểm của năm phụng vụ. Giáo Hội mời gọi chúng ta tập trung tâm hồn thật sốt sắng tham dự tích cực vào các cử hành phụng vụ để được nhiều ơn lành.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa bắt đầu vào thành thánh Giêrusalem để chịu khổ hình thập giá mà cứu độ loài người, xin cho chúng con được cùng Chúa tự hiến chính thân mình làm của lễ thánh thiện và tinh tuyền dâng lên Chúa Cha vì ơn cứu độ của chính chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin cho người tín hữu, mỗi khi tham dự thánh lễ, hết lòng kết hợp mật thiết với Mình và Máu Chúa Giêsu làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250