17/02/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

75
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20).

Như Mẹ: Trong xã hội tiêu thụ ngày nay, của cải được làm ra ngày càng nhiều. Có người thì ăn không hết, nhưng cũng có người lần không ra. Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Tinh thần nghèo khó cần cho thời đại ngày hôm nay: tinh thần biết sử dụng những của cải cho đúng cách, tinh thần sẵn sàng chia sẻ của dư thừa.
Với Mẹ: Chúa đã chấp nhận trở nên một người nghèo khó, để lấy cái nghèo mà làm cho con người trở nên giàu có. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết điều hành đất nước, để người dân được sống trong thái bình thịnh vượng, người nghèo có cơ hội để vươn lên.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, nhiều người đang sống trong cảnh lầm than, xin Mẹ nâng đỡ họ, xin cho người giàu cũng biết san sẻ cho người túng nghèo.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250