04/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

162

“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy,
cơn sốt dứt ngay” (Mc 1,31).

Như Mẹ: Qua việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho mẹ vợ ông Phêrô, chúng ta hãy học theo gương Người khi chăm sóc bệnh nhân: ân cần, nhẹ nhàng và đồng cảm. Đó là tất cả những gì chúng ta nên làm khi tiếp xúc với các bệnh nhân. Chúng ta hãy chạm đến anh chị em chúng ta đang bệnh tật bằng lời cầu nguyện, để xin Chúa chữa lành.

Với Mẹ: Lạy Chúa, dù chúng con bệnh tật hay tội lỗi, nhưng nếu biết đến với Chúa với lòng thành thật thì chắc chắn chúng con sẽ được Chúa chữa lành và tha thứ. Xin giúp chúng con biết mở lòng ra để sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến chúng con, nhất là người nghèo khổ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin nâng đỡ những ai thất vọng về cuộc đời, biết nhìn lên Chúa mà sống tín thác vào Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250