04/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

287

“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa

mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17).

Như Mẹ: Nhà thờ là nơi tôn nghiêm linh thánh để thờ phượng Chúa. Nhưng trong thực tế, nhiều nơi thờ phượng lại được sử dụng như nơi buôn bán. Mỗi người được mời gọi đến nhà thờ để cầu nguyện, để có một khoảng không gian thánh thiêng tìm gặp Chúa cách mật thiết hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thức tỉnh chúng con về thái độ phải có đối với nhà Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng cộng tác vào những công việc trong nhà Chúa với lòng nhiệt thành hơn. Và xin cũng cho các thừa tác viên trong Hội Thánh có tinh thần phục vụ tận tâm hơn với trách nhiệm được giao.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin cho các hoạt động mục vụ cũng như truyền giáo của các vị mục tử sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng cho các linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250