28/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

371

Giuđa, kẻ nộp Chúa Giêsu hỏi Người:

“Rápbi, chẳng lẽ con sao?’” (Mt 26,25).

Như Mẹ: Giuđa là một trong nhóm Mười Hai, kẻ đã nộp Chúa Giêsu cho quân dữ. Mỗi người tín hữu chúng ta, có khi nào chúng ta bán Chúa với giá rẻ không? Một cách nào đó, khi phạm tội hay khi thờ ơ vô ơn với Chúa là chúng ta đã nộp Chúa, đã bán Chúa. Như thế, nhiều lúc chúng ta cũng là một Giuđa!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đặt mình dưới chân Chúa với gánh nặng của tội lỗi. Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi những u mê và ích kỷ, để sống gắn bó mật thiết hơn với Ngài. Và xin cũng làm cho chúng con cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin cho tất cả những người tin Chúa Kitô đều một lòng trung thành với Ngài luôn mãi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250