30/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

387

“Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,28).

Như Mẹ: Thánh Gioan mô tả cảnh Chúa Giêsu chịu chết trong tình trạng hết sức bình thản, và cái chết của Người hoàn toàn như một sự chấp nhận vâng theo thánh ý của Chúa Cha. Và ngay giờ phút Chúa Giêsu nói: “mọi sự đã hoàn tất”, nước và máu chảy ra từ cạnh sườn Người khơi lên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhờ cái chết của Ngài, mà toàn thể loài người chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ. Xin giúp chúng con biết nhìn lên thánh giá Chúa, để hiến dâng cuộc đời và khổ đau, mà kết hợp với cuộc khổ nạn hồng phúc của Ngài để cầu cho các tội nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, Mẹ đã thông phần vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, xin cầu bầu cho hết thảy những ai đang đau khổ, thất vọng và khốn cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250