10/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

96
“Hôm nay đã ứng nghiệm
lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).

Như Mẹ: Chúa Giêsu luôn ưu tiên cho việc cầu nguyện và đọc Sách Thánh để gặp gỡ Chúa Cha. Tất cả những gì chép trong Sách Thánh đều đã được thể hiện nơi Người. Đọc Sách Thánh, tham dự Thánh Lễ có phải là việc ưu tiên của chúng ta hôm nay hay không?
Với Mẹ: Được nghe Lời Chúa và được tham dự Thánh Lễ là một hồng ân. Xin Chúa làm cho Lời của Ngài thấm nhập vào lòng chúng con, và xin cho Lời đó biến đổi hành vi và nếp sống của chúng con sao cho hợp với Lời chân lý của Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, để tâm đến từng Lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng, rồi đem thực hiện trong cuộc sống thường ngày.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250