25/10/2021 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

76

1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
2. KINH TIN
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
3. KINH CẬY
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
4. KINH KÍNH MẾN
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
5. LẮNG NGUYỆN (xét mình, cầu nguyện một vài phút)
6. SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI
Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
“Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống” (Rm 8,13). Thần Khí đã ngự xuống trên Đức Maria và làm cho Đức Maria trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa. Xin Thần Khí bao phủ lấy chúng con, làm cho chúng con trở nên những con người mới: sống khiêm nhường, trong sạch, nhiệt tâm và quảng đại hơn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.
“Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14). Bà Isave được Thần Khí hướng dẫn, nên mới nhận ra “Thân Mẫu Chúa đến viếng thăm”. Xin cho người tín hữu luôn trở nên ngoan hiền để Thần Khí hướng dẫn trong mọi việc làm cũng như mọi quyết định của cuộc đời. Và xin Thần Khí soi sáng, dạy dỗ, uốn nắn và hướng dẫn chúng con sống sao cho xứng đáng là con cái của Thiên Chúa giữa trần gian này.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.
“Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa, Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta” (Tv 67,20). Chúa Giêsu sinh ra làm người là để cứu độ loài người. Đó là ơn sủng lớn lao. Xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình của Mẹ Maria qua bài ca “Magnificat”: không ngừng chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa về biết bao nhiêu ơn lành và kỳ công mà Chúa đã thương ban và thực hiện cho người trần.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
“Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ, lối thoát khỏi tử thần thuộc quyền của Đức Chúa” (Tv 67,21). Chúa là Đấng định đoạt cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ ra tay. Xin cho người tín hữu một lòng gắn bó với Chúa, với một niềm trông cậy vững vàng và một lòng yêu mến sắt son.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
“Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: ‘Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!’.” (Lc 13,12). Chúa Giêsu có quyền trên các bệnh hoạn tật nguyền. Xin Chúa nâng đỡ những ai đang bị bệnh tật nặng nề cả về phần hồn và phần xác. Xin Chúa nâng đỡ và thương chữa lành họ, cho họ được sống trong ân sủng và bình an của Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
7. KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
8. KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
9. HÁT VỀ ĐỨC MẸ (chọn bài quen thuộc và phù hợp)
10. IM LẶNG (cầu nguyện) – làm dấu Thánh Giá để kết thúc.
114.864864865135.135135135250