23/10/2021 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

71

1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
2. KINH TIN
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
3. KINH CẬY
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
4. KINH KÍNH MẾN
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
5. LẮNG NGUYỆN (xét mình, cầu nguyện một vài phút)
6. SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI
Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
“Những ai ở trong Đức Kitô Giêsu, thì không còn bị lên án nữa” (Rm 8,1). Chúa Giêsu nhập thể làm người là để cứu độ con người. Mẹ Maria là người đầu tiên được thừa hưởng ơn cứu độ, được gìn giữ khỏi nhiễm tội truyền. Ai tin và ở lại trong Chúa thì không bị lên án vì tội lỗi nữa. Xin Chúa gìn giữ chúng con cho khỏi muôn điều ác hại do tội lỗi gây nên, mà sống trong bình an và ân sủng của Chúa luôn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.
“Luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết” (Rm 8,2). Khi Đức Mẹ tới viếng thăm, Thánh Thần đã ngự xuống trên bà Isave làm cho thai nhi Gioan ở trong lòng bà nhảy lên vì vui sướng. Xin Thánh Thần Chúa gìn giữ chúng con khỏi xiềng xích của tội lỗi, mà sống trong tự do của con cái Chúa, để nhờ thế, lòng luôn tràn ngập niềm vui cứu độ.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.
“Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư” (Tv 23,1). Chúa Giêsu Hài Nhi nằm trong máng cỏ, nhưng đã quy tụ muôn loài đến thờ lạy: thiên thần, các đạo sĩ, mục đồng, chiên bò lừa... Điều này cho thấy rằng Chúa làm chủ muôn vật muôn loài. Xin cho tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc trên khắp hoàn cầu này tôn nhận Chúa làm Chúa cả đất trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
“Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của Người. Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối” (Tv 23,3-4). Ông Simêon ở trong đền thánh, những ngong ngóng đón chờ Chúa. Và cuối cùng, ông đã gặp thấy Chúa tận mắt. Xin gìn giữ chúng con ở trong ánh mắt yêu thương quan phòng của Chúa, để ngày ngày, chúng con sống vẹn nghĩa với Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Chúa Giêsu nói: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,5b). Con người ngày nay như đang bị cuốn hút vào vòng xoáy của tội ác và sự dữ. Xin cho những ai đang lạc xa Chúa vì tội lỗi, biết sám hối ăn năn, tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống là phụng sự và yêu mến Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
7. KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
8. KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
9. HÁT VỀ ĐỨC MẸ (chọn bài quen thuộc và phù hợp)
10. IM LẶNG (cầu nguyện) – làm dấu Thánh Giá để kết thúc.
114.864864865135.135135135250