26/10/2021 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

68

1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
2. KINH TIN
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
3. KINH CẬY
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
4. KINH KÍNH MẾN
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
5. LẮNG NGUYỆN (xét mình, cầu nguyện một vài phút)
6. SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI
Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
“Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18). Chúa Giêsu chịu đau khổ là để dạy chúng ta hiểu giá trị của khổ đau là gì. Đau khổ tôi luyện con người. Vinh quang mai sau thì lớn lao biết dường nào! Xin cho những ai đang phải chịu đau khổ, biết nhìn lên Chúa chịu treo trên thập giá, nhờ thế kiên cường chịu đựng cho đến cùng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
“Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người” (Rm 8,19). Sống là chờ đợi, chờ đợi vinh quang và hạnh phúc đời đời. Bao lâu còn sống trong thân xác, bấy lâu con người còn phải khắc khoải tìm kiếm và chờ đợi. Xin cho con người kiên nhẫn làm việc thiện, để ngày sau sẽ gặt được công phúc là hưởng vinh quang Nước Trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
“Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam” (Tv 125,4). Sống ở trần gian giống như một cuộc lưu đày: đau khổ, bệnh tật, vất vả và lầm than... Đó là những mão gai con người phải đội vào, bao lâu còn sống. Lạy Chúa, khi kết thúc đời này, xin dẫn chúng con vào hưởng vinh quang với Chúa trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
Việc loan báo Tin Mừng ở những nơi gian khó, có khi được ví như là hành trình mang thập giá, nhưng sẽ có kết quả đáng mừng: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 125,5-6). Xin Chúa nâng đỡ và ban niềm vui cùng lòng can đảm cho những người đang vất vả trong việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời khắp nơi trên thế giới này.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được” (Lc 13,19). Giáo Hội không ngừng lớn mạnh qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin cho Giáo Hội luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa đã giao phó, cho dù có gặp thử thách nào!
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
7. KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
8. KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
9. HÁT VỀ ĐỨC MẸ (chọn bài quen thuộc và phù hợp)
10. IM LẶNG (cầu nguyện) – làm dấu Thánh Giá để kết thúc.
114.864864865135.135135135250