24/10/2021 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

57

 1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
2. KINH TIN
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
3. KINH CẬY
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
4. KINH KÍNH MẾN
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
5. LẮNG NGUYỆN (xét mình, cầu nguyện một vài phút)
6. SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI
Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại.
“Đức Chúa phán thế này: Reo vui lên mừng Giacóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân. Nào loan tin, ca ngợi và công bố: Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Israel” (Gr 31,7). Con người cần sống trong hy vọng. Chỉ có người tin vào Đức Chúa mới có một niềm hy vọng vững chắc. Và mầu nhiệm Chúa sống lại là một đảm bảo cho những ai đang hy vọng vào đời sau. Xin cho người tín hữu luôn sống trong niềm vui ca tụng Chúa Cứu Thế không ngừng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.
“Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã...” (Gr 31,9). Sống ở trần gian này giống như một cuộc lưu đày. Chỉ khi nào được về với Chúa, con người mới được no thoả mọi ước mong. Xin cho những ai đang cảm thấy mệt mỏi trên hành trình cuộc đời, kiên nhẫn hướng về Trời với một lòng tin tưởng và phó thác vào Chúa là Đấng quan phòng yêu thương.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 125,5-6). Xin Thánh Thần Chúa ngự xuống và hướng dẫn những ai đang dấn thân rao giảng Tin Mừng Nước Trời ở những nơi xa xôi và hiểm nguy!
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.
“Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê” (Dt 5,6). Người tín hữu được tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô. Xin cho người tín hữu, khi tham dự thánh lễ hay cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, để hy lễ và lời cầu nguyện được Chúa Cha thương tình đón nhận mà ban phúc cho loài người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
“Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10,47).
Bao lâu còn sống ở trần gian, bấy lâu con người còn phải trải qua nhiều cay đắng của kiếp nhân sinh. Xin cho những ai đang đau khổ hay buồn phiền, biết nhìn lên Chúa là nguồn sức mạnh và nguồn ơn cứu độ, và chạy đến kêu xin Mẹ cứu giúp che chở độ trì.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
7. KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
8. KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
9. HÁT VỀ ĐỨC MẸ (chọn bài quen thuộc và phù hợp)
10. IM LẶNG (cầu nguyện) – làm dấu Thánh Giá để kết thúc.
114.864864865135.135135135250