10/24/2014
“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56) Suy niệm: Một Ki-tô hữu đã ngoại bát tuần và cũng là giáo sư triết học nhận xét một cách châm biếm rằng: “Nhìn chung, con người hiện đại vừa
10/24/2014
Ước nguyện của tôi đối với tất cả các bạn đó là, sau những ngày hồng ân này, các bạn sẽ có lòng dũng cảm. Vâng, lòng dũng cảm, để bước đi dưới sự hiện diện của Chúa, với Thập giá của Chúa, để xây dựng Giáo Hội mà Máu Thánh của Chúa đã đổ ra trên Thập giá, và để làm chứng cho một vinh quang là Đức
10/24/2014
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào trái đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy sẽ phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc ấy hoàn tất.” (Lc 12,49-50)
10/23/2014
“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56) Suy niệm: Một Ki-tô hữu đã ngoại bát tuần và cũng là giáo sư triết học nhận xét một cách châm biếm rằng: “Nhìn chung, con người hiện đại vừa
10/23/2014
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào trái đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy sẽ phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc ấy hoàn tất.” (Lc 12,49-50)
10/22/2014
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)
10/20/2014
“Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,38)
10/20/2014
“Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20)
10/18/2014
  Is 45,4-6;  Th 1,1-5b; Mt 22,15-21   Tin Mừng :            Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến
10/17/2014
“Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: ‘Bình an cho nhà này !’ ” (Lc 10,9) Suy niệm: Khi sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa muốn các ông phải là những sứ giả bình an. Lời đầu tiên Chúa truyền cho các ông phải nói là lời chúc bình an. Lời chúc bình an được gửi đến một cách
10/16/2014
Bất cứ khi nào chúng ta để cho những suy nghĩ, những cảm giác, hay khả năng lý luận của con người chiếm ưu thế, và không để cho chính mình được dạy dỗ và được hướng dẫn bởi đức tin, bởi Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Niềm tin vào Đức Kitô là đèn soi cho cuộc đời chúng ta, những người
10/16/2014
Không có một sự thánh thiện nào trong nỗi u sầu, không một chút nào. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Một vị thánh buồn là một vị thánh u sầu.” Điều này thật không có giá trị… Khi chúng ta nhìn thấy một chủng sinh, một linh mục, một nữ tu hay một tập sinh với gương mặt chảy xệ, buồn rầu,
10/16/2014
"Các Ki-tô hữu phải thành kính đón nhận các sách Cựu Ước, vì các sách này diễn tả một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về Người, những tư tưởng khôn ngoan về đời sống con người, những kho tàng kinh nghiệm tuyệt diệu, và sau cùng, ẩn chứa mầu nhiệm cứu rỗi chúng