10/22/2014
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)
10/20/2014
“Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,38)
10/20/2014
“Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20)
10/18/2014
  Is 45,4-6;  Th 1,1-5b; Mt 22,15-21   Tin Mừng :            Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến
10/17/2014
“Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: ‘Bình an cho nhà này !’ ” (Lc 10,9) Suy niệm: Khi sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa muốn các ông phải là những sứ giả bình an. Lời đầu tiên Chúa truyền cho các ông phải nói là lời chúc bình an. Lời chúc bình an được gửi đến một cách
10/16/2014
Bất cứ khi nào chúng ta để cho những suy nghĩ, những cảm giác, hay khả năng lý luận của con người chiếm ưu thế, và không để cho chính mình được dạy dỗ và được hướng dẫn bởi đức tin, bởi Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Niềm tin vào Đức Kitô là đèn soi cho cuộc đời chúng ta, những người
10/16/2014
Không có một sự thánh thiện nào trong nỗi u sầu, không một chút nào. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Một vị thánh buồn là một vị thánh u sầu.” Điều này thật không có giá trị… Khi chúng ta nhìn thấy một chủng sinh, một linh mục, một nữ tu hay một tập sinh với gương mặt chảy xệ, buồn rầu,
10/16/2014
"Các Ki-tô hữu phải thành kính đón nhận các sách Cựu Ước, vì các sách này diễn tả một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về Người, những tư tưởng khôn ngoan về đời sống con người, những kho tàng kinh nghiệm tuyệt diệu, và sau cùng, ẩn chứa mầu nhiệm cứu rỗi chúng
10/16/2014
Bài 1: Lời Thiên Chúa nói với chúng ta   "Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Hr 1,1-2). Những dòng đầu tiên của thư gửi tín
10/15/2014
“Vì thế, điều anh em nghe rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.” (Lc 12,3) Suy niệm: Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II trong sứ điệp ngày truyền thông thế giới lần thứ 35 (21/05/2001) đã nói: Cái mái nhà ngày nay “bị chiếm cứ bởi cả rừng ăng-ten chuyên phát đi thu
10/14/2014
“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị biết giữa bàn thờ và Thánh Điện.” (Lc 11,50-51)
10/14/2014
Hãy cố gắng tự hỏi chính mình: tôi có mở rộng cho Chúa Thánh Thần hoạt động không? Tôi có cầu nguyện với Người để xin ơn soi sáng, đểtôi dễ dàng chịu tác động bởi những điều từ nơi Thiên Chúa không? Đây là lời kinh chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở rộng tâm hồn con
10/14/2014
“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15,5) Suy niệm: Trong Chinh Phụ Ngâm khúc, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm diễn tả: “Thiếp xin thề kiếp sau này, như chim liền cánh như cây liền cành.” Sự gắn bó khăng khít và chung thuỷ của tình