Thứ Tư Tuần 4 PS: Đức Giêsu, Vị Truyền Giáo Khiêm Nhu
Thứ Tư Tuần 4 PS: Đức Giêsu, Vị Truyền Giáo Khiêm Nhu

/ 43 / Chia sẻ tin mừng
Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT Ga 12,44-50   Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi mà là tin vào Đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.” (Ga 12,44-45) Suy niệm: Đức Giêsu ...
Thứ Ba Tuần 4 PS: Lắng Nghe Và Đi Theo
Thứ Ba Tuần 4 PS: Lắng Nghe Và Đi Theo
/ 72 / Chia sẻ tin mừng
Th. Lu-y Ghi-nhông đơ Mông-pho, linh mục  Ga 10,22-30     “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27) Suy niệm: Mời bạn quan sát một ổ chim non mới nở: Giữa muôn vàn tiếng động xung quanh, ...
Thứ Hai Tuần 4 PS: Chân Dung Vị Mục Tử Tốt Lành
Thứ Hai Tuần 4 PS: Chân Dung Vị Mục Tử Tốt Lành
/ 107 / Chia sẻ tin mừng
Ga 10,1-10   “Người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.” (Ga 10,3-4) Suy niệm: Người giữ ...
Chúa Nhật Tuần 4 PS – B: Cần Nhiều Mục Tử Nhân Lành
Chúa Nhật Tuần 4 PS – B: Cần Nhiều Mục Tử Nhân Lành
/ 115 / Chia sẻ tin mừng
CHÚA CHIÊN LÀNH Ga 10,11-18   “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê không phải là mục tử.” (Ga 10,11-12) Suy niệm: Hôm nay Giáo Hội cử hành lễ Chúa Chiên Lành và kêu gọi cầu ...
Thứ Bảy Tuần 3 PS: Có Chúa Cùng Hoạt Động
Thứ Bảy Tuần 3 PS: Có Chúa Cùng Hoạt Động
/ 63 / Chia sẻ tin mừng
Th. Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng Mc 16,15-20   Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. (Mc 16,19-20) Suy niệm: Chúa về trời, hoàn ...
Thứ Sáu Tuần 3 PS: Lương Thực Trường Sinh
Thứ Sáu Tuần 3 PS: Lương Thực Trường Sinh
/ 76 / Chia sẻ tin mừng
Th. Phi-đen Dích-ma-ring-gân, linh mục Ga 6,52-59     “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống  muôn đời, và tôi sẽ cho người đó sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6,54) Suy niệm: Dân chúng ở hội đường Ca-phác-na-um hôm ấy chắc ...
Thứ Năm Tuần 3 PS: Sức Mạnh Tình Yêu
Thứ Năm Tuần 3 PS: Sức Mạnh Tình Yêu
/ 94 / Chia sẻ tin mừng
Th. A-đan-be-tô, giám mục, tử đạo Ga 6,44-51   “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51) Suy niệm: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.” Để nói được điều nầy, Con Thiên Chúa đã thực hiện ‘cú ...
Thứ Tư Tuần 3 PS:Cám Ơn Chúa Đã Săn Sóc Con!
Thứ Tư Tuần 3 PS:Cám Ơn Chúa Đã Săn Sóc Con!
/ 98 / Chia sẻ tin mừng
Ga 6,35-40     “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” (Ga 6,35) Suy niệm: Chị thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu kể lại rằng cuộc đời chị được Chúa Giêsu săn sóc thật đặc ...
Thứ Ba Tuần 3 PS: Bánh Của Thiên Chúa
Thứ Ba Tuần 3 PS: Bánh Của Thiên Chúa
/ 121 / Chia sẻ tin mừng
Th. An-xen-mô, giám mục, tiến sĩ HT Ga 6,30-35     “Chính Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực… bánh đem lại sự sống cho thế gian.” (Ga 6,32-33) Suy niệm: Khi Chúa Giêsu nói: “Chính Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi ...
Thứ Hai Tuần 3 PS: Vì Những Giá Trị Cao Hơn…
Thứ Hai Tuần 3 PS: Vì Những Giá Trị Cao Hơn…
/ 119 / Chia sẻ tin mừng
Ga 6,22-29     “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn.” (Ga 6,27) Suy niệm: Thánh giám mục Gio-an Kim Khẩu nói rằng con người như bị ‘đóng đinh’ vào những sự vật của đời ...
Chúa Nhật III Phục Sinh B: Chính Anh Em Là Chứng Nhân Của Thầy
Chúa Nhật III Phục Sinh B: Chính Anh Em Là Chứng Nhân Của Thầy
/ 129 / Chia sẻ tin mừng
          Tin Mừng Lc 24,35-48 Bấy giờ, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng ...
Chúa Nhật Tuần 3 PS – B: Bừng Cháy Niềm Vui
Chúa Nhật Tuần 3 PS – B: Bừng Cháy Niềm Vui
/ 154 / Chia sẻ tin mừng
Lc 24,35-48   Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. (Lc 24,35) Suy niệm: Một cơn gió có thể làm cho con diều cất cao khỏi mặt đất; một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu phục ...
Thứ Bảy Tuần 2 PS: Đừng Sợ, Vì Có Chúa Ở Cùng
Thứ Bảy Tuần 2 PS: Đừng Sợ, Vì Có Chúa Ở Cùng
/ 110 / Chia sẻ tin mừng
Ga 6,16-21   Biển động, gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ !” (Ga 6,18-20) Suy ...
Thứ Sáu Tuần 2 PS: Tựa Vào Chúa Thì Hơn
Thứ Sáu Tuần 2 PS: Tựa Vào Chúa Thì Hơn
/ 115 / Chia sẻ tin mừng
Ga 6,1-15   Chúa Giêsu hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người biết mình sắp làm gì rồi. (Ga 6,5-6) Suy niệm: Trước đám đông dân chúng đến mình, Chúa Giêsu đã đặt vấn đề cho các ...
Thứ Năm Tuần 2 PS: “Được Sai Đi” Và “Đi Ra"
Thứ Năm Tuần 2 PS: “Được Sai Đi” Và “Đi Ra
/ 116 / Chia sẻ tin mừng
  “Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” (Ga 3,34) Suy niệm: Nhờ hiện tượng toàn cầu hóa, các quốc gia xích lại gần nhau hơn, những rào cản như địa dư, ngôn ngữ ...
Tin Mừng Phục Sinh Là Một Ngôi Vị
Tin Mừng Phục Sinh Là Một Ngôi Vị
/ 78 / Chia sẻ tin mừng
  Tin Mừng Phục Sinh không chỉ là một câu chuyện. Tin Mừng ấy là một con người. Đó là chính Đức Giêsu. Người đến như một người tôi trung đau khổ, mang ánh sáng cứu độ đến cho tất cả những ai đang ngồi trong bóng tối. Sứ điệp của Người thật đơn ...
Thứ Tư Tuần 2 PS: Bước Theo Đức Giêsu, Ánh Sáng Trần Gian
Thứ Tư Tuần 2 PS: Bước Theo Đức Giêsu,   Ánh Sáng Trần Gian
/ 105 / Chia sẻ tin mừng
  “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” (Ga 3,16) Suy niệm: Các dân tộc vùng Á đông chúng ta đều biết đến khái niệm của cụm từ “âm - dương”. Cũng như học thuyết nhị nguyên ...
Thứ Ba Tuần 2 PS: Thập Giá Và Phục Sinh
Thứ Ba Tuần 2 PS: Thập Giá Và Phục Sinh
/ 164 / Chia sẻ tin mừng
    “Như ông Mô-sê đã gương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15) Suy niệm: “Đầu đội trời, chân đạp đất” là tinh thần sống của người Ki-tô hữu. ...
Thứ Hai Tuần 2 PS: Giêsu, Ngài Là Thiên Chúa
Thứ Hai Tuần 2 PS: Giêsu, Ngài Là Thiên Chúa
/ 144 / Chia sẻ tin mừng
  Ông Ni-cô-đê-mô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” (Ga 3,2) Suy niệm: Ông Ni-cô-đê-mô là ...
Chúa Nhật Tuần 2 PS – B: Vui Mừng Vì Thấy Chúa
Chúa Nhật Tuần 2 PS – B: Vui Mừng Vì Thấy Chúa
/ 140 / Chia sẻ tin mừng
Kính Lòng Thương Xót Chúa “Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (Ga 20,20) Suy niệm: Khi Thầy Giê-su chịu đóng đinh và chết treo trên thập giá, các môn đệ bàng hoàng khiếp sợ, không biết ...