Thứ Hai Tuần 3 TN: Cảm Nhận Thiên Chúa
Thứ Hai Tuần 3 TN: Cảm Nhận Thiên Chúa

/ 2 / Chia sẻ tin mừng
Các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Chúa Giêsu rằng Người bị quỉ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa vào thế quỉ vương mà trừ  quỉ. (Mc 3,22) Suy niệm: Linh mục Léopold Cadière, một học giả chuyên nghiên cứu về văn hoá Việt Nam, đã ...
Chúa Nhật Tuần 3 TN – A: Hãy Thắp Sáng Lên
Chúa Nhật Tuần 3 TN – A: Hãy Thắp Sáng Lên
/ 36 / Chia sẻ tin mừng
“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4,16) Suy niệm: Trên đời có nhiều thứ ánh sáng: ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn điện, ...
Thứ Bảy Tuần 2 TN: Bị Cho Là Mất Trí
Thứ Bảy Tuần 2 TN: Bị Cho Là Mất Trí
/ 41 / Chia sẻ tin mừng
“Thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.” (Mc 3,21) Suy niệm: Chúa Giêsu khởi đầu rao giảng tại Ga-li-lê, mà nói rõ hơn, nơi Ngài thường xuyên lui tới là Ca-phác-na-um. Ngài say mê với sứ vụ đến độ ...
Thứ Sáu Tuần 3 TN: Ở Với Chúa Để Được Sai Đi
Thứ Sáu Tuần 3 TN: Ở Với Chúa Để Được Sai Đi
/ 58 / Chia sẻ tin mừng
Rồi Chúa Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-14) Suy niệm: Có những người không đi theo Chúa Giêsu như các môn ...
Thứ Năm Tuần 2 TN: Mầu Nhiệm Tình Yêu
Thứ Năm Tuần 2 TN: Mầu Nhiệm Tình Yêu
/ 91 / Chia sẻ tin mừng
Các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì ... kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm chúng không được tiết lộ Người là ai. (Mc 3,11) Suy niệm: Thiên Chúa là tình yêu. Người muốn trao ban tình yêu ấy cho nhân loại để ai tin và đón nhận ...
Thứ Tư Tuần 2 TN: Ngày Sa-Bát, Làm Việc Lành
Thứ Tư Tuần 2 TN: Ngày Sa-Bát, Làm Việc Lành
/ 59 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu bảo người bị bại tay: “Anh chỗi dậy, ra giữa đây.” Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4) Suy niệm: Để đón nhận và sống sứ điệp Tin Mừng, cần biết nhìn và có một ...
Thứ Ba Tuần 2 TN: Giữ Luật Vì Yêu Mến
Thứ Ba Tuần 2 TN: Giữ Luật Vì Yêu Mến
/ 87 / Chia sẻ tin mừng
“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27) Suy niệm: Kể từ ngày 15/12/2007, đội mũ bảo hiểm đã thành luật cho người đi xe gắn máy ở nước ta. Các phương tiện truyền thông cố gắng làm cho người ...
Thứ Hai Tuần 2 TN: Tại Sao Không Ăn Chay?
Thứ Hai Tuần 2 TN: Tại Sao Không Ăn Chay?
/ 38 / Chia sẻ tin mừng
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ?” (Mc 2,19) Suy niệm: Hầu như trong tôn giáo nào việc ăn chay cũng được coi trọng. Hồi giáo qui định chay tịnh suốt tháng Ramadan, và coi đó như phương thế tuyệt hảo để ...
Chúa Nhật Tuần 2 TN – A: Gánh Tội Đền Thay
Chúa Nhật Tuần 2 TN – A: Gánh Tội Đền Thay
/ 27 / Chia sẻ tin mừng
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29) Suy niệm: Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma dùng những con vật một người chọn theo thứ tự ưu tiên, để qua đó biết được bậc thang giá trị của người ấy trong cuộc ...
Thứ Bảy Tuần 1 TN: Đến Để Kêu Gọi Người Tội Lỗi
Thứ Bảy Tuần 1 TN: Đến Để Kêu Gọi Người Tội Lỗi
/ 22 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu nói với họ: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2,17) Suy niệm: Đức Ki-tô được sai đến trần gian là để kêu gọi người tội lỗi. Ngài là Đấng Thánh, là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. ...
Thứ Sáu Tuần 1 TN: Can Đảm Từ Bỏ Và Đổi Mới
Thứ Sáu Tuần 1 TN: Can Đảm Từ Bỏ Và Đổi Mới
/ 21 / Chia sẻ tin mừng
Chúa Giêsu nói với người bại liệt: “Ta truyền cho con: Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!” (Mc 2,11) Suy niệm: Dù muốn hay không, cuộc sống người bại liệt này từ lâu nay bị trói chặt vào chiếc chõng này. Nó trở thành vật bất ly thân của anh. Chúa ...
Thứ Năm Tuần 1 TN: Vượt Qua Những Rào Cản
Thứ Năm Tuần 1 TN: Vượt Qua Những Rào Cản
/ 18 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: ‘Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1,41) Suy niệm: Theo quan niệm của Cựu Ước, bệnh phong cùi không những là một bệnh truyền nhiễm đáng sợ mà còn được xem như là hình phạt của Thiên Chúa đối với ...
Thứ Tư Tuần 1 TN: Phương Dược Hữu Hiệu
Thứ Tư Tuần 1 TN: Phương Dược Hữu Hiệu
/ 19 / Chia sẻ tin mừng
“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.” (Mc 1,35) Suy niệm: Cuộc hội thảo của Hiệp Hội Các Y Sĩ Bác Sĩ Công Giáo tại Mi-Lan, I-ta-li-a, ngày 18 tháng 11 năm 2006 đã đúc kết: “Cầu nguyện là một ...
Thứ Ba Tuần 1 TN: Để Lời Có Uy Quyền
Thứ Ba Tuần 1 TN: Để Lời Có Uy Quyền
/ 18 / Chia sẻ tin mừng
Chúa Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,21-22) Suy niệm: Nguyễn Trãi đã nói: “Hoa thường hay héo, cỏ thường tươi.” Những giá ...
Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh: Lấy Chi Đáp Đền Tình Chúa
Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh: Lấy Chi Đáp Đền Tình Chúa
/ 16 / Chia sẻ tin mừng
“Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” (Mt 3,14-15) Suy niệm: Khi làm phép rửa cho Chúa Giêsu, thánh Gio-an ...
Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – A: Để Mọi Người Được Ơn Cứu Độ
Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – A: Để Mọi Người Được Ơn Cứu Độ
/ 13 / Chia sẻ tin mừng
“Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,2) Suy niệm: Lễ Hiển Linh là ngày Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại, mà các nhà đạo sĩ là đại diện. ...
Thứ Bảy Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Cứ Việc Làm Theo
Thứ Bảy Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Cứ Việc Làm Theo
/ 17 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,4-5) Suy niệm: Với kinh nghiệm đức tin và nền suy tư sâu xa của Hội Thánh, Hội Đồng ...
Thứ Sáu Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Khiêm Hạ Để Nhận Ra
Thứ Sáu Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Khiêm Hạ Để Nhận Ra
/ 13 / Chia sẻ tin mừng
“Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7) Suy niệm: Mầu nhiệm Nhập thể là mầu nhiệm của khiêm hạ. Quả thật, chính là khiêm hạ mà Con Thiên Chúa “hoàn toàn trút bỏ vinh quang… trở nên ...
Thứ Năm Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Người Bạn Tốt Nhất
Thứ Năm Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Người Bạn Tốt Nhất
/ 11 / Chia sẻ tin mừng
Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Na-da-rét.” (Ga 1,45) Suy niệm: Vua xe hơi Henry Ford nhận định: “Người bạn tốt nhất của tôi là ...
Thứ Tư Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Những Nhịp Cầu
Thứ Tư Đầu Tháng Trước Lễ Hiển Linh: Những Nhịp Cầu
/ 207 / Chia sẻ tin mừng
Ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” (Ga 1,36) Suy niệm: Nếu ngôi sao lạ trên trời chỉ đường cho các đạo sĩ phương đông, thì Gio-an Tẩy Giả là nhịp cầu ...