Thứ Năm Tuần 7 PS: Ước Mong Hiệp Nhất
Thứ Năm Tuần 7 PS: Ước Mong Hiệp Nhất

/ 9 / Chia sẻ tin mừng
“Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” (Ga 17,21) Suy niệm: “Hiệp nhất để loan báo Tin Mừng” là châm ngôn truyền giáo của nhiều tổ chức trong đạo chúng ta. Mong ước này phát xuất từ Chúa Giêsu, thông qua các môn đệ và đến với ...
Thứ Ba Tuần 7 PS: Đức Giêsu Không Lợi Dụng
Thứ Ba Tuần 7 PS: Đức Giêsu Không Lợi Dụng
/ 25 / Chia sẻ tin mừng
“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.” (Ga 17,9) Suy niệm: Thời đại ngày nay có rất nhiều người lợi dụng người khác để làm lợi cho mình: có người lợi dụng sự nghèo ...
Thứ Hai Tuần 7 PS: Cùng Chiến Thắng Với Đức Kitô
Thứ Hai Tuần 7 PS: Cùng Chiến Thắng Với Đức Kitô
/ 46 / Chia sẻ tin mừng
“Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33) Suy niệm: Ceasar đã ngạo nghễ tuyên bố trước Nguyên Lão Viện Rô-ma: ...
Chúa Nhật Tuần 7 PS – A: Rồi Ngài Sẽ Trở Lại
Chúa Nhật Tuần 7 PS – A:  Rồi Ngài Sẽ Trở Lại
/ 49 / Chia sẻ tin mừng
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20) Suy ...
Thứ Bảy Tuần 6 PS: Đức Giêsu Là Chúa
Thứ Bảy Tuần 6 PS: Đức Giêsu Là Chúa
/ 62 / Chia sẻ tin mừng
“Thầy từ Chúa Cha mà đến.” (Ga 16,28) Suy niệm: Một điểm đặc biệt trong phương pháp sư phạm của Đức Giêsu là giảng dạy bằng dụ ngôn. Người ta tính trong bốn sách Tin Mừng có khoảng 40 dụ ngôn, chiếm tỉ lệ khá cao trong các bài giảng của Ngài. Trong ...
Thứ Sáu Tuần 6 PS: Vui Vì Sự Sống
Thứ Sáu Tuần 6 PS: Vui Vì Sự Sống
/ 79 / Chia sẻ tin mừng
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đã đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế ...
Thứ Năm Tuần 6 PS: Buồn-Vui: Hai Nhịp Của Đời Sống
Thứ Năm Tuần 6 PS: Buồn-Vui: Hai Nhịp Của Đời Sống
/ 85 / Chia sẻ tin mừng
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20) Suy niệm: Vui-buồn là hai nhịp đập của đời sống. Điều quan trọng là khi buồn, ta không để nỗi buồn dìm ta xuống hố sâu tuyệt vọng; cũng thế, lúc vui ta cũng không quá ...
Thứ Tư Tuần 6 PS: Thiên Chúa Vẫn Phán Dạy
Thứ Tư Tuần 6 PS: Thiên Chúa Vẫn Phán Dạy
/ 76 / Chia sẻ tin mừng
“Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn… Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,13.15) Suy niệm: Cuốn sách cuối cùng của bộ Thánh Kinh là ...
Thứ Ba Tuần 6 PS: Di Sản Thánh Thần
Thứ Ba Tuần 6 PS: Di Sản Thánh Thần
/ 70 / Chia sẻ tin mừng
“Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em.” (Ga 16,7) Suy niệm: Chúa Giêsu không để lại cho các môn đệ bạc vàng bổng lộc hay quyền cao chức trọng như các ông mơ tưởng. Ngài để lại một di sản các ông không bao giờ nghĩ tới là chính Thánh ...
Thứ Hai Tuần 6 PS: Được Kêu Gọi Để Làm Chứng
Thứ Hai Tuần 6 PS: Được Kêu Gọi Để Làm Chứng
/ 71 / Chia sẻ tin mừng
“Thần Khí sự thật… sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 16,26) Suy niệm: Hoạt động của Thánh Thần được ví như gió: “Gió muốn thổi đâu thì thổi… Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” ...
Chúa Nhật Tuần 6 PS – A: Chúa Vẫn Đang Tỏ Mình Cho Ta
Chúa Nhật Tuần 6 PS – A: Chúa Vẫn Đang Tỏ Mình Cho Ta
/ 77 / Chia sẻ tin mừng
“Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ  yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21) Suy niệm: Chúa Giêsu nói những lời này khi từ biệt các môn đệ trước khi Ngài chịu tử nạn. Có thể nói đây là di chúc của người ra ...
Thứ Bảy Tuần 5 PS: Thuộc Về Chúa, Giữa Thế Gian
Thứ Bảy Tuần 5 PS: Thuộc Về Chúa, Giữa Thế Gian
/ 49 / Chia sẻ tin mừng
“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19) Suy niệm: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ...
Thứ Sáu Tuần 5 PS: Yêu Đến Hiến Trao Mạng Sống
Thứ Sáu Tuần 5 PS: Yêu Đến Hiến Trao Mạng Sống
/ 87 / Chia sẻ tin mừng
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình ... Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,13.15) Suy niệm: Chúa Giêsu ...
Thứ Năm Tuần 5 PS: Vị Tông Đồ Điền Vào Chỗ Trống
Thứ Năm Tuần 5 PS: Vị Tông Đồ Điền Vào Chỗ Trống
/ 72 / Chia sẻ tin mừng
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại.” (Ga 15,16) Suy niệm: Thoạt nhìn, dường như sự có mặt của Mát-thi-a trong số các tông đồ chỉ để điền ...
Thứ Tư Tuần 5 PS: Như Cành Liền Cây
Thứ Tư Tuần 5 PS: Như Cành Liền Cây
/ 30 / Chia sẻ tin mừng
“Cành nho không thể sinh trái nếu không ở lại với thân nho.” (Ga 15,4) Suy niệm: Ngày nay y học tiến bộ, trong nhiều trường hợp người ta có thể nối lại một cánh tay hay một cẳng chân lỡ bị đứt lìa. Nhiều nạn nhân nhờ đó khỏi bị mất tay, chân một ...
Thứ Ba Tuần 5 PS: “Một Cõi Đi Về” Với Chúa Kitô
Thứ Ba Tuần 5 PS: “Một Cõi Đi Về” Với Chúa Kitô
/ 0 / Chia sẻ tin mừng
“Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.”(Ga 14,28) Suy niệm: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với một tâm hồn nhạy cảm sâu sắc diễn tả nỗi niềm khắc khoải của mình: hết “lên non ...
Thứ Hai Tuần 5 PS: Để Được “Rồng Đến Nhà Tôm”
Thứ Hai Tuần 5 PS: Để Được “Rồng Đến Nhà Tôm”
/ 23 / Chia sẻ tin mừng
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23) Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Khách đến nhà không gà thì gỏi”. Lòng hiếu khách như vậy thật là tuyệt vời; ...
Chúa Nhật Tuần 5 PS – A: Đừng Sợ, Nhưng Hãy Tin
Chúa Nhật Tuần 5 PS – A: Đừng Sợ, Nhưng Hãy Tin
/ 29 / Chia sẻ tin mừng
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1) Suy niệm: Các môn đệ chưa hết hoang mang vì tin dữ mà Đức Giêsu vừa tiết lộ: có một người trong các ông sẽ phản bội Thầy, thì Ngài lại cho biết Ngài sẽ đi rất xa, đi một nơi ...