Thứ Sáu Tuần 17 TN: Cung Kính Thờ Phượng Chúa
Thứ Sáu Tuần 17 TN: Cung Kính Thờ Phượng Chúa

/ 0 / Chia sẻ tin mừng
“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? ” (Mt 13,54)   Suy niệm: Sự quen thuộc dễ phát sinh thái độ khinh thường. Có người còn nghĩ rằng cho dù nó không gây ra thái độ đó, thì nó cũng lấy đi sự thán phục. Trong ...
Thứ Năm Tuần 17 TN : Nước Trời Như Mẻ Lưới
Thứ Năm Tuần 17 TN : Nước Trời Như Mẻ Lưới
/ 144 / Chia sẻ tin mừng
Th. Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ HT Mt 13,47-53    “Nước Trời giống như chiếc lưới… người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.” (Mt 13,47-48) Suy niệm: Để vào được đại học, phải qua ...
Thứ Tư Tuần 17 TN : Tin Thầy Là Đức Ki-Tô, Con Thiên Chúa
Thứ Tư Tuần 17 TN : Tin Thầy Là Đức Ki-Tô, Con Thiên Chúa
/ 102 / Chia sẻ tin mừng
Th. Mác-ta Ga 11,19-27    “Con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.” (Ga 11,27) Suy niệm: Qua việc cho La-da-rô sống lại, Chúa Giêsu dẫn đưa Mác-ta tiến sâu vào con đường đức tin, giúp cho cô vững tin Ngài chính “là Đức Ki-tô, Con ...
Thứ Ba Tuần 17 TN : Sự Dữ Luôn Có Mặt
Thứ Ba Tuần 17 TN : Sự Dữ Luôn Có Mặt
/ 150 / Chia sẻ tin mừng
Mt 13,36-43    “Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Mt 13,40) Suy niệm: Vào đầu tháng 6 năm nay, dịch bệnh Mers-Cov (một loại bệnh viêm đường hô hấp) xuất hiện tại Hàn ...
Thứ Hai Tuần 17 TN : Nước Trời… Hạt Cải… Nắm Men…
Thứ Hai Tuần 17 TN : Nước Trời… Hạt Cải… Nắm Men…
/ 126 / Chia sẻ tin mừng
Mt 13,31-35    “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải… Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men…” (Mt 13,31.33) Suy niệm: Chúa Giêsu không định nghĩa Nước Trời như một tổ chức chính trị ở một nơi nào đó bên ngoài thế giới này, đứng ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 19: Sách Khải Huyền Và Cuộc Quang Lâm Của Chúa
Tìm Hiểu Kinh Thánh 19: Sách Khải Huyền Và Cuộc Quang Lâm Của Chúa
/ 66 / Thần Học Online
“Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.” (Kh ...
Chúa Nhật Tuần 17 TN – B : Cần Lắm Những Tấm Lòng
Chúa Nhật Tuần 17 TN – B : Cần Lắm Những Tấm Lòng
/ 182 / Chia sẻ tin mừng
Ga 6,1-15   Khi họ đã ăn no nê rồi, Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” (Ga 6,12) Suy niệm: Thế giới chúng ta đang sống rất tự hào về sự dư dật của cải và lương thực. Những phát minh khoa học cung ứng ...
Chúa Nhật XVII TN: Dám Cho Đi
Chúa Nhật XVII TN: Dám Cho Đi
/ 140 / Chia sẻ tin mừng
1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 ...
Thứ Bảy Tuần 16 TN : Muốn Gì Và Xin Gì?
Thứ Bảy Tuần 16 TN : Muốn Gì Và Xin Gì?
/ 91 / Chia sẻ tin mừng
Th. Gia-cô-bê, tông đồ Mt 20,20-28   Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu…. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?... Đức Giêsu bảo: “Các người không biết các người xin gì!” (Mt 20,20-22) Suy niệm: Trong những dịp lễ hội tại các ...
Thứ Sáu Tuần 16 TN : Người Gieo Giống Lạc Quan
Thứ Sáu Tuần 16 TN : Người Gieo Giống Lạc Quan
/ 132 / Chia sẻ tin mừng
Mt 13,18-23    “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.” (Mt 13,18) Suy niệm: Những loài cây họ đậu có một khả năng đặc biệt. Bộ rễ của nó có những nốt sần tích tụ rất nhiều chất đạm. Khi nó chết đi, chất đạm trong bộ rễ của nó ...
Thứ Năm Tuần 16 TN : Hạnh Phúc Là Ki-tô Hữu
Thứ Năm Tuần 16 TN : Hạnh Phúc Là Ki-tô Hữu
/ 132 / Chia sẻ tin mừng
Th. Bi-ghít-ta, nữ tu Mt 13,10-17    “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16) Suy niệm: Thị giác và thính giác là những giác quan hết sức cần thiết và quan trọng của một con ...
Thứ Tư Tuần 16 TN : Niềm Vui Gặp Chúa
Thứ Tư Tuần 16 TN : Niềm Vui Gặp Chúa
/ 120 / Chia sẻ tin mừng
Th. Ma-ri-a Mác-đa-la Ga 20,1-2.11-18   Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18) Suy niệm: Bàng hoàng trước ngôi mộ trống, bà Ma-ri-a Mác-đa-la tất tả đi tìm ...
Tìm Hiểu Kinh Thánh 18: Thư Hípri Và Các Thư Chung
Tìm Hiểu Kinh Thánh 18: Thư Hípri Và Các Thư Chung
/ 93 / Thần Học Online
Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ,nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.(Hr 1,1-2). Ngoài 13 thư của thánh Phaolô, chúng ta còn có thư gởi tín hữu Hípri của ...
Thứ Ba Tuần 16 TN : Chắp Cánh Cho Quan Hệ Giữa Thiên Chúa – Con Người
Thứ Ba Tuần 16 TN : Chắp Cánh Cho Quan Hệ Giữa Thiên Chúa – Con Người
/ 144 / Chia sẻ tin mừng
Th. Lô-ren-xô Brin-đi-xi, linh mục, tiến sĩ HT        Mt 12,46-50    “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50) Suy niệm: Lời Chúa ...
Thứ Hai Tuần 16 TN : Cám Dỗ “Dấu Lạ”
Thứ Hai Tuần 16 TN : Cám Dỗ “Dấu Lạ”
/ 163 / Chia sẻ tin mừng
Th. A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo Mt 12,38-42    “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.” (Mt ...
CN XVI TN: Chạnh Lòng Thương
CN XVI TN: Chạnh Lòng Thương
/ 247 / Chia sẻ tin mừng
30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui ...
Chúa Nhật Tuần 16 TN – B : Nạp Năng Lượng Của Chúa Chưa?
Chúa Nhật Tuần 16 TN – B : Nạp Năng Lượng Của Chúa Chưa?
/ 206 / Chia sẻ tin mừng
Mc 6,30-34    “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31) Suy niệm: Các môn đệ trở về quây quần bên Chúa hào hứng kể những thành tích giảng dạy của mình. Bầu khí bấy giờ thật ồn ào, náo ...
Chúa Nhật XVI Thường Niên B: Làm Tông Đồ Cho Chúa
Chúa Nhật XVI Thường Niên B: Làm Tông Đồ Cho Chúa
/ 152 / Chia sẻ tin mừng
Tin Mừng:   Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". ...