Thứ Tư Tuần 2 MV: Hiền Lành Và Khiêm Nhường
Thứ Tư Tuần 2 MV: Hiền Lành Và Khiêm Nhường

/ 6 / Chia sẻ tin mừng
“Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” (Mt 11,29) Suy niệm: Lời Chúa nghe quen quen. Na ná những mẩu quảng cáo gia sư trên các tờ bướm người ta phát vội tại các cổng trường hay các ngã tư đèn đỏ. Cũng một thông điệp ...
Thứ Ba Tuần 2 MV: Không Để Hư Mất Một Ai
Thứ Ba Tuần 2 MV: Không Để Hư Mất Một Ai
/ 28 / Chia sẻ tin mừng
“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14) Suy niệm: Giả sử trên thế gian này chỉ có một mình bạn, Chúa có chịu chết để cứu bạn không? Thưa, Chúa vẫn chịu chết để cứu bạn khỏi tội lỗi để ...
Thứ Hai Tuần 2 MV: Tình Yêu Khơi Động Sáng Kiến
Thứ Hai Tuần 2 MV: Tình Yêu Khơi Động Sáng Kiến
/ 26 / Chia sẻ tin mừng
“Vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.”(Lc 5,19) Suy niệm: Hành động của những thân nhân của người bại liệt đáng để ...
Chúa Nhật Tuần 2 MV – C: Dọn Đường Cứu Độ
Chúa Nhật Tuần 2 MV – C: Dọn Đường Cứu Độ
/ 58 / Chia sẻ tin mừng
“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa... Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3,4-6) Suy niệm: Đức Giê-su Ki-tô hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa cách đây đã hơn 2.000 năm, thế nhưng không vì thế mà chúng ta đương ...
Thứ Bảy Tuần 1 MV: Sống Trong Sạch Như Mẹ
Thứ Bảy Tuần 1 MV: Sống Trong Sạch Như Mẹ
/ 24 / Chia sẻ tin mừng
“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37) Suy niệm: Khi sứ thần truyền tin cho Da-ca-ri-a biết ông sẽ sinh con trong lúc tuổi già, ông đã yêu cầu một dấu chỉ để có thể tin được điều mà ông cho là bất khả. Còn Đức Ma-ri-a ...
Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần 1 MV: Nhờ Tin Mà Được Thấy
Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần 1 MV: Nhờ Tin Mà Được Thấy
/ 40 / Chia sẻ tin mừng
Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Mắt họ liền mở ra. (Mt 9,29-30) Suy niệm: Cũng nhìn một khu rừng nhưng nhà nghệ sĩ rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, còn những tay lâm tặc chỉ thấy những súc gỗ mà họ ...
Thứ Năm Đầu Tháng Tuần 1 MV: Thực Thi Lời Chúa
Thứ Năm Đầu Tháng Tuần 1 MV: Thực Thi Lời Chúa
/ 53 / Chia sẻ tin mừng
“Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời.” (Mt 7,21) Suy niệm: Giữ đạo theo cung cách đọc kinh theo những mẫu có sẵn, nghe Lời Chúa mà không cần ghi nhớ và suy niệm, cũng chẳng thay đổi đời sống theo ...
Thứ Bảy, Ngày 5 Tuần Bát Nhật GS: Ân Nghĩa Với Chúa
Thứ Bảy, Ngày 5 Tuần Bát Nhật GS: Ân Nghĩa Với Chúa
/ 22 / Chia sẻ tin mừng
Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40) Suy niệm: Nếu phải lựa chọn giữa ‘tài’ và ‘đức,’ bạn chọn điều nào? Hẳn bạn nghĩ người ta sẽ chọn ‘đức’. Thế nhưng, trong thực tế thì không ...
Thứ Tư Đầu Tháng Tuần 1 MV: Biết Chọn Một Lối Sống
Thứ Tư Đầu Tháng Tuần 1 MV: Biết Chọn Một Lối Sống
/ 30 / Chia sẻ tin mừng
Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành. (Mt 15,30) Suy niệm: Trong Tin Mừng hôm nay, dân chúng Do Thái như đang lên cơn ...
Thứ Ba Tuần 1 MV: Niềm Vui Tin Mừng
Thứ Ba Tuần 1 MV: Niềm Vui Tin Mừng
/ 40 / Chia sẻ tin mừng
“Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21) Suy niệm: Chúa Giê-su đến trần gian với sứ mệnh mạc khải cho nhân loại biết về Thiên ...
Thứ Hai Tuần 1 MV: Có Chúa Đồng Hành
Thứ Hai Tuần 1 MV: Có Chúa Đồng Hành
/ 24 / Chia sẻ tin mừng
Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16,20) Suy niệm: Khi trao cho các tông đồ sứ mạng lớn lao, Chúa Giê-su cũng dành cho các ông sự ...
Chúa Nhật Tuần 1 MV – C: Biết Chờ Đợi Ngày Chúa Đến
Chúa Nhật Tuần 1 MV – C: Biết Chờ Đợi Ngày Chúa Đến
/ 18 / Chia sẻ tin mừng
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36) Suy niệm: Thánh Lu-ca đã dùng lối văn khải huyền của người Do Thái, để diễn tả ngày Đức Ki-tô lại đến lần thứ hai ...
Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 34 TN: “Kệ”
Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 34 TN: “Kệ”
/ 13 / Chia sẻ tin mừng
  “Vậy anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời...” (Lc 21,34) Suy niệm: Trên mỗi gói thuốc đều có lời khuyến cáo: “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi;” thế nhưng rất nhiều người vẫn ung dung hút ...
Thứ Sáu Tuần 34 TN: Linh Đạo Thánh Giá
Thứ Sáu Tuần 34 TN: Linh Đạo Thánh Giá
/ 86 / Chia sẻ tin mừng
Chúa Giê-su bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức họ bỏ mọi sự mà đi theo Người. (Mt 4,20) Suy niệm: Qua lời giới thiệu qua Gio-an Tẩy Giả, Anrê đã “đến mà xem” nơi Chúa Giê-su ở ...
Thứ Năm Tuần 34 TN: Đừng Sợ, Hãy Ngẩng Cao Đầu
Thứ Năm Tuần 34 TN: Đừng Sợ, Hãy Ngẩng Cao Đầu
/ 79 / Chia sẻ tin mừng
“Khi những biến cố ấy bắt đầy xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28) Suy niệm: Có lẽ không ai là không nghe ít là một lần lời Đức Phật dạy ‘Đời là bể khổ’, và quả thực cuộc sống vẫn đầy những khó ...
Thứ Tư Tuần 34 TN: Làm Chứng Nhân Cho Thầy
Thứ Tư Tuần 34 TN: Làm Chứng Nhân Cho Thầy
/ 77 / Chia sẻ tin mừng
“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.”(Lc 21,13) Suy niệm: Nhân việc các môn đệ hỏi về thời điểm và điềm báo thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá (x. Lc 21,7), Chúa Giê-su cho biết trước khi sự việc ấy xảy ra, sẽ có một thời kỳ các ông phải làm ...
Thứ Ba Tuần 34 TN: Hữu Hình Hữu Hoại
Thứ Ba Tuần 34 TN: Hữu Hình Hữu Hoại
/ 72 / Chia sẻ tin mừng
“Những gì anh em chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. ” (Lc 21,6) Suy niệm: Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giê-su báo trước sự kiện Giê-ru-sa-lem sẽ bị tàn phá; đồng thời cũng tiên báo về ngày cánh ...
Thứ Hai Tuần 34 TN: Với Cả Tấm Lòng
Thứ Hai Tuần 34 TN: Với Cả Tấm Lòng
/ 72 / Chia sẻ tin mừng
“Thầy bảo thật anh em, bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 11,3) Suy niệm: Ai cũng công nhận “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nhưng người ta lại thường “xem mặt mà bắt hình dong,” dựa vào hình thức bên ngoài để đánh giá phẩm chất bên trong: ...
Chúa Nhật Tuần 34 TN – B: Sự Thật Từ Vua Kitô
Chúa Nhật Tuần 34 TN – B: Sự Thật Từ Vua Kitô
/ 86 / Chia sẻ tin mừng
Phi-la-tô hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37) Suy niệm: Đức Giê-su khẳng định: mục ...
Thứ Bảy Tuần 33 TN: Lưu Danh Muôn Thuở
Thứ Bảy Tuần 33 TN: Lưu Danh Muôn Thuở
/ 52 / Chia sẻ tin mừng
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13) Suy niệm: Chim có tổ, người có tông. Chúng ta ai cũng có họ và có tên. Xúc phạm đến dòng họ của ai, là xúc phạm đến chính người đó. Làm ...