Thứ Hai Tuần 22 TN: Tác Động Của Tin Mừng
Thứ Hai Tuần 22 TN: Tác Động Của Tin Mừng

/ 73 / Chia sẻ tin mừng
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi (...) để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18) Suy niệm: “Tin Mừng đem lại sự tha thứ cho quá khứ, đời sống mới cho hiện tại, và hy vọng cho tương lai” (J. Sentamu). Một kinh nghiệm ta có thể đã trải qua: ...
Chúa Nhật Tuần 22 TN – B: Tìm Cái Cốt Yếu
Chúa Nhật Tuần 22 TN – B: Tìm Cái Cốt Yếu
/ 135 / Chia sẻ tin mừng
  Người Pha-ri-sêu và Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (Mc 7,5) Suy niệm: Đối với người Do thái, việc rửa tay, rửa chén đĩa, v.v… không chỉ là một biện pháp ...
Thứ Bảy Tuần 21 TN: Bảo Vệ Giá Trị Hôn Nhân
Thứ Bảy Tuần 21 TN: Bảo Vệ Giá Trị Hôn Nhân
/ 101 / Chia sẻ tin mừng
Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết Mc 6,17-29   Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, lý do vì ông Gio-an nói với vua là không được phép lấy vợ của anh mình. (Mc 6,17-18) Suy niệm: Trong khi Hê-rô-đê vì ham danh háo ...
Thứ Sáu Tuần 21 TN: Ngay Từ Bây Giờ
Thứ Sáu Tuần 21 TN: Ngay Từ Bây Giờ
/ 113 / Chia sẻ tin mừng
Th. Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ HT Mt 25,1-13   “Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13) Suy niệm: Chuyện kể rằng tại chùa Tô Châu bên Trung Quốc, có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung. Ông là một nhà chân tu. Nhà ...
Thứ Năm Tuần 21 TN: Trung Tín Và Khôn Ngoan
Thứ Năm Tuần 21 TN: Trung Tín Và Khôn Ngoan
/ 135 / Chia sẻ tin mừng
Th. Mô-ni-ca Mt 24,42-51   “Ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?” (Mt 24,45) Suy niệm: World Cup 2006 tại Đức khép lại với lời nhận định của ...
Thứ Tư Tuần 21 TN: Sự Thật Giải Phóng Con Người
Thứ Tư Tuần 21 TN: Sự Thật Giải Phóng Con Người
/ 142 / Chia sẻ tin mừng
  “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (Mt 23,27) Suy niệm: Đâu phải chỉ thời những kinh sư và ...
Thứ Ba Tuần 21 TN: Thực Hành Công Lý, Lòng Nhân Và Thành Tín
Thứ Ba Tuần 21 TN: Thực Hành Công Lý, Lòng Nhân Và Thành Tín
/ 138 / Chia sẻ tin mừng
Th. Giu-se Ca-la-san, linh mục Mt 23,23-26   Đức Giê-su nói: “Các người nộp thuế thập phân…, mà bỏ những điều quan trọng nhất… là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.” (Mt ...
Thứ Hai Tuần 21 TN: Hãy Đến Mà Xem
Thứ Hai Tuần 21 TN: Hãy Đến Mà Xem
/ 132 / Chia sẻ tin mừng
Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ Ga 1,45-51   Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46) Suy niệm: Khi nghe giới thiệu Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai mà lại xuất thân ...
Một Lời Cảnh Báo Đáng Suy Tư
Một Lời Cảnh Báo Đáng Suy Tư
/ 669 / Đời Sống Thánh Hiến
Trên tờ Records của giáo phận Perth, Australia, có đăng lời tâm sự của một cựu linh mục, một nhà thần học sau gần 20 năm trong thiên chức linh mục, nay đã hoàn tục. Bài tâm sự này là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta không nuôi dưỡng đời sống cầu ...
Chúa Nhật Tuần 21 TN – B : Lời Đem Lại Sự Sống Đời Đời
Chúa Nhật Tuần 21 TN – B : Lời Đem Lại Sự Sống Đời Đời
/ 183 / Chia sẻ tin mừng
  Ông Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68) Suy niệm: Trong cuốn “Đoạn đầu đài”, nhà văn Aitmatov nhận định: “Tại sao bao tư tưởng của nhân loại sớm ...
Thứ Bảy Tuần 20 TN: Cùng Sống, Cùng Chết, Để Cùng Vinh Quang
Thứ Bảy Tuần 20 TN: Cùng Sống, Cùng Chết, Để Cùng Vinh Quang
/ 114 / Chia sẻ tin mừng
Đức Ma-ri-a Nữ Vương Lc 1,26-38 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là Con Đấng Tối Cao.” (Lc ...
Thứ Sáu Tuần 20 TN: Thương Người Như Thể Thương Thân
Thứ Sáu Tuần 20 TN: Thương Người Như Thể Thương Thân
/ 111 / Chia sẻ tin mừng
Th. Piô X, giáo hoàng Mt 22,34-40   “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,39) Suy niệm: Ca dao Việt Nam nhắc nhở ta về lòng thương người: “Thương người như thể thương thân, nhường cơm xẻ áo mới là lòng nhân.” Cũng vậy, để ...
Thứ Năm Tuần 20 TN: Tấm Áo, Tấm Lòng!
Thứ Năm Tuần 20 TN: Tấm Áo, Tấm Lòng!
/ 134 / Chia sẻ tin mừng
Th. Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ HT        Mt 22,1-14   Nước Trời cũng giống như chuyện môt vua kia mở tiệc cưới cho con mình… Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không ...
Thứ Tư Tuần 20 TN: Công Bằng Của Con Tim
Thứ Tư Tuần 20 TN: Công Bằng Của Con Tim
/ 151 / Chia sẻ tin mừng
Th. Gio-an Ơ-đơ, linh mục Mt 20,1-16a   “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15b) Suy niệm: Qua dụ ngôn người chủ vườn nho này, Chúa Giê-su đã khéo léo dẫn dắt chúng ta nhận ra hình ảnh của vị Thiên Chúa là Đấng rất ...
Thứ Ba Tuần 20 TN: …Khó Hơn Lạc Đà…
Thứ Ba Tuần 20 TN: …Khó Hơn Lạc Đà…
/ 127 / Chia sẻ tin mừng
  Chúa Giê-su nói: “Thầy nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 19,24) Suy niệm: Nền kinh tế hiện đại có môt qui luật rất kỳ lạ. Đồng tiền không được phép nằm yên trong két sắt. ...
Thứ Hai Tuần 20 TN: Đức Khó Nghèo Trên Hết
Thứ Hai Tuần 20 TN: Đức Khó Nghèo Trên Hết
/ 156 / Chia sẻ tin mừng
Mt 19,16-22   Chúa Giê-su nói: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,21) Suy niệm: Đức khó nghèo là điều kiện tiên quyết và ...
Tuần Cửu Nhật Cầu Nguyện Cùng Thánh Đa Minh: Ngày thứ chín - Thánh Đa Minh Và Đại Gia Đình Thi Hành Sứ Vụ
Tuần Cửu Nhật Cầu Nguyện Cùng Thánh Đa Minh: Ngày thứ chín - Thánh Đa Minh Và Đại Gia Đình Thi Hành Sứ Vụ
/ 149 / Chia sẻ tin mừng
  Sr. Minh Thuỳ Một trong những thách đố mà Đức Thánh Cha Phanxico nêu lên trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng[1] đó là thách đố của sứ vụ. Làm sao để có thể mời gọi mọi thành phần Dân Chúa tham gia vào sứ vụ loan bao Tin Mừng. Đức Thánh Cha ...
Chúa Nhật Tuần 20 TN – B: Thánh Thể, Của Ăn Thần Linh
Chúa Nhật Tuần 20 TN – B: Thánh Thể, Của Ăn Thần Linh
/ 139 / Chia sẻ tin mừng
Ga 6,51-58   “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51) Suy niệm: Con người ngày nay không còn quá chú trọng đến ăn no theo kiểu “chặt to kho mặn” như thuở nào. Thay vào đó, người ta đòi hỏi ăn ...