Thứ Hai Tuần Thánh: Chứng Nhân Giữa Đời
Thứ Hai Tuần Thánh: Chứng Nhân Giữa Đời

/ 19 / Chia sẻ tin mừng
    Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người tin vào Đức Giê-su. (Ga 12,10-11) Suy niệm: La-da-rô, em của Mác-ta và Ma-ri-a, là người đã được Đức Giê-su cho sống lại từ cõi chết dù đã được chôn ...
Chúa Nhật V Mùa Chay B : Vinh Quang Sau Thập Giá
Chúa Nhật V Mùa Chay B : Vinh Quang Sau Thập Giá
/ 41 / Chia sẻ tin mừng
  Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47     ...
Chúa Nhật Lễ Lá – B : Đừng Kết Án Người
Chúa Nhật Lễ Lá – B : Đừng Kết Án Người
/ 173 / Chia sẻ tin mừng
Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa   “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa… Hoan hô trên các tầng trời!” (Mc 11,1) Suy niệm: Dân chúng Giê-ru-sa-lem vừa reo hò tung hô Đức Giê-su: “Hoan hô Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa” ...
Thứ Bảy Tuần 5 MC: Chết Theo Và Chết Thay
Thứ Bảy Tuần 5 MC: Chết Theo Và Chết Thay
/ 57 / Chia sẻ tin mừng
  “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” (Ga 11,50) Suy niệm: Lịch sử xưa nay từng ghi nhận nhiều trường hợp người sống phải chết theo người khác vì đạo trung quân như các võ sĩ Nhật, vì nghĩa vợ theo chồng ...
Thứ Sáu Tuần 5 TN: Dấu Chứng Đáng Tin
Thứ Sáu Tuần 5 TN: Dấu Chứng Đáng Tin
/ 68 / Chia sẻ tin mừng
  “Nếu Tôi không làm các việc của Cha Tôi, thì các ông đừng tin Tôi. Còn nếu Tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin Tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.” (Ga 10,37-38) Suy niệm: Cách đây gần 10 năm, công việc phục vụ của các nữ tu ...
Thứ Năm Tuần 5 MC: Chúa Giê-Su Là Thiên Chúa
Thứ Năm Tuần 5 MC: Chúa Giê-Su Là Thiên Chúa
/ 64 / Chia sẻ tin mừng
    Người Do Thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham!” Đức Giê-su đáp: “Thật tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,57-58) Suy niệm: “Ta là Đấng Hằng Hữu” là Danh của ...
Thứ Tư Tuần 5 MC: Có Mẹ, Không Lo Sợ Chi!
Thứ Tư Tuần 5 MC: Có Mẹ, Không Lo Sợ Chi!
/ 103 / Chia sẻ tin mừng
Truyền tin cho Đức Ma-ri-a   Sứ thần liền nói với Đức Ma-ri-a: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.” (Lc 1,26-30) Suy niệm: Đức Ma-ri-a đã tỏ ra bối rối trước lời chào đầy kính trọng của vị thiên sứ lúc truyền tin. ...
Thứ Ba Tuần 5 MC: Thập Giá - Con Đường Cứu Độ
Thứ Ba Tuần 5 MC: Thập Giá - Con Đường Cứu Độ
/ 0 / Chia sẻ tin mừng
  “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28) Suy niệm: Đức Giêsu hé mở nguồn gốc thần linh của Người bằng kiểu nói “Tôi Hằng Hữu”. Hằng hữu là ‘bất diệt’, là ‘muôn năm’ – như trong các khẩu ...
Thứ Hai Tuần 5 MC: “Từ Nay Đừng Phạm Tội Nữa!”
Thứ Hai Tuần 5 MC: “Từ Nay Đừng Phạm Tội Nữa!”
/ 104 / Chia sẻ tin mừng
Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục   “Tôi không lên án chị đâu. Chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,11) Suy niệm: Chiếu theo luật Do Thái, cái giá mà ‘người phụ nữ ngọai tình’ này phải trả là án tử hình. Nếu người ta ...
Chúa Nhật Tuần 5 MC : Khao Khát Gặp Chúa Giê-Su
Chúa Nhật Tuần 5 MC : Khao Khát Gặp Chúa Giê-Su
/ 137 / Chia sẻ tin mừng
  “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.” (Ga 12,21) Suy niệm: Giê-ru-sa-lem là điểm hẹn để dân Do thái lên thờ phượng Thiên Chúa. Còn Chúa Giê-su, Ngài biết rằng Ngài lên Giê-ru-sa-lem lần này là lần cuối cùng, rồi để chịu khổ ...
Thứ Bảy Tuần 4 MC: Đã Không Tin Thì Đừng Mong Chấp Nhận!
Thứ Bảy Tuần 4 MC: Đã Không Tin Thì Đừng Mong Chấp Nhận!
/ 103 / Chia sẻ tin mừng
    “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?... Không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.” (Ga 7,41.52) Suy niệm: Những lời trên đây cho thấy lập trường hẹp hòi của giới lãnh đạo Do Thái về Chúa Giê-su. Họ nại cớ phải ...
Thứ Sáu Tuần 4 MC: Để Hiểu Và Yêu Chúa Hơn
Thứ Sáu Tuần 4 MC: Để Hiểu Và Yêu Chúa Hơn
/ 114 / Chia sẻ tin mừng
    Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông đã không biết Người. Còn tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người ...
Thứ Năm Tuần 4 MC: Người Đàn Ông Đích Thực
Thứ Năm Tuần 4 MC: Người Đàn Ông Đích Thực
/ 113 / Chia sẻ tin mừng
Th. Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a           “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a) Suy niệm: Phúc Âm không thuật lại lời nói nào của thánh Giu-se. Chỉ thấy ghi ...
Thứ Tư Tuần 4 MC: Lời Ngài Là Sức Sống Của Con
Thứ Tư Tuần 4 MC: Lời Ngài Là Sức Sống Của Con
/ 119 / Chia sẻ tin mừng
Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.” (Ga 5,17-30) Suy niệm: Sự sống phải tăng trưởng và tăng trưởng đến viên mãn, đó là qui luật tất yếu của mọi sinh vật; nếu không tăng ...
Tản Mạn Về Thánh Giuse Nhân Năm Đời Sống Thánh Hiến
Tản Mạn Về Thánh Giuse Nhân Năm Đời Sống Thánh Hiến
/ 315 / Đời Sống Thánh Hiến
Nhân dịp Năm đời sống thánh hiến, chúng tôi muốn viết đôi hàng về thánh Giuse trong tuần tam nhật chuẩn bị mừng lễ. Thánh Giuse là gương mẫu cho các người cha trong gia đình. Điều này ai cũng biết rồi. Nhưng ngài cũng là gương mẫu cho các người tận ...
Thứ Ba Tuần 4 MC: “Đừng Phạm Tội Nữa!”
Thứ Ba Tuần 4 MC: “Đừng Phạm Tội Nữa!”
/ 103 / Chia sẻ tin mừng
Th. Pát-trích, giám mục   “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước.” (Ga 5,14) Mời bạn đọc kỹ Tin Mừng hôm nay để thấy Chúa Giê-su tha thiết chữa lành cho người bệnh này thế nào, mà tiếc thay anh ta ...
Thứ Hai Tuần 4 MC: Bệnh Tật Và Đức Tin
Thứ Hai Tuần 4 MC: Bệnh Tật Và Đức Tin
/ 85 / Chia sẻ tin mừng
    Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50) Suy niệm: Cuộc sống càng ngày sung túc tiện nghi ...
Chúa Nhật IV MC B: Khi Con Người Được Giương Cao
Chúa Nhật IV MC B: Khi Con Người Được Giương Cao
/ 146 / Chia sẻ tin mừng
X Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 14  ...
Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Sống Thánh Hiến: Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến Trong Hội Thánh - Bài 8
Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Sống Thánh Hiến: Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến Trong Hội Thánh - Bài 8
/ 169 / Đời Sống Thánh Hiến
BÀI 8 ĐỨC KHIẾT TỊNH THÁNH HIẾN TRONG MỐI HIỆP NHẤT PHU THÊ GIỮA ĐỨC KITÔ VÀ HỘI THÁNH (23-11-1994) 1. Theo sắc lệnh Công Đồng Perfectae caritatis, các tu sĩ “trước mặt tất cả mọi tín hữu là một sự nhắc nhở về cuộc kết hôn kỳ diệu được Thiên Chúa ...