Thứ Ba Tuần 3 PS: Bánh Của Thiên Chúa
Thứ Ba Tuần 3 PS: Bánh Của Thiên Chúa

/ 4 / Chia sẻ tin mừng
Th. An-xen-mô, giám mục, tiến sĩ HT Ga 6,30-35     “Chính Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực… bánh đem lại sự sống cho thế gian.” (Ga 6,32-33) Suy niệm: Khi Chúa Giêsu nói: “Chính Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi ...
Thứ Hai Tuần 3 PS: Vì Những Giá Trị Cao Hơn…
Thứ Hai Tuần 3 PS: Vì Những Giá Trị Cao Hơn…
/ 40 / Chia sẻ tin mừng
Ga 6,22-29     “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn.” (Ga 6,27) Suy niệm: Thánh giám mục Gio-an Kim Khẩu nói rằng con người như bị ‘đóng đinh’ vào những sự vật của đời ...
Chúa Nhật III Phục Sinh B: Chính Anh Em Là Chứng Nhân Của Thầy
Chúa Nhật III Phục Sinh B: Chính Anh Em Là Chứng Nhân Của Thầy
/ 63 / Chia sẻ tin mừng
          Tin Mừng Lc 24,35-48 Bấy giờ, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng ...
Chúa Nhật Tuần 3 PS – B: Bừng Cháy Niềm Vui
Chúa Nhật Tuần 3 PS – B: Bừng Cháy Niềm Vui
/ 99 / Chia sẻ tin mừng
Lc 24,35-48   Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. (Lc 24,35) Suy niệm: Một cơn gió có thể làm cho con diều cất cao khỏi mặt đất; một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu phục ...
Thứ Bảy Tuần 2 PS: Đừng Sợ, Vì Có Chúa Ở Cùng
Thứ Bảy Tuần 2 PS: Đừng Sợ, Vì Có Chúa Ở Cùng
/ 61 / Chia sẻ tin mừng
Ga 6,16-21   Biển động, gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ !” (Ga 6,18-20) Suy ...
Thứ Sáu Tuần 2 PS: Tựa Vào Chúa Thì Hơn
Thứ Sáu Tuần 2 PS: Tựa Vào Chúa Thì Hơn
/ 75 / Chia sẻ tin mừng
Ga 6,1-15   Chúa Giêsu hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người biết mình sắp làm gì rồi. (Ga 6,5-6) Suy niệm: Trước đám đông dân chúng đến mình, Chúa Giêsu đã đặt vấn đề cho các ...
Thứ Năm Tuần 2 PS: “Được Sai Đi” Và “Đi Ra"
Thứ Năm Tuần 2 PS: “Được Sai Đi” Và “Đi Ra
/ 89 / Chia sẻ tin mừng
  “Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” (Ga 3,34) Suy niệm: Nhờ hiện tượng toàn cầu hóa, các quốc gia xích lại gần nhau hơn, những rào cản như địa dư, ngôn ngữ ...
Tin Mừng Phục Sinh Là Một Ngôi Vị
Tin Mừng Phục Sinh Là Một Ngôi Vị
/ 60 / Chia sẻ tin mừng
  Tin Mừng Phục Sinh không chỉ là một câu chuyện. Tin Mừng ấy là một con người. Đó là chính Đức Giêsu. Người đến như một người tôi trung đau khổ, mang ánh sáng cứu độ đến cho tất cả những ai đang ngồi trong bóng tối. Sứ điệp của Người thật đơn ...
Thứ Tư Tuần 2 PS: Bước Theo Đức Giêsu, Ánh Sáng Trần Gian
Thứ Tư Tuần 2 PS: Bước Theo Đức Giêsu,   Ánh Sáng Trần Gian
/ 79 / Chia sẻ tin mừng
  “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” (Ga 3,16) Suy niệm: Các dân tộc vùng Á đông chúng ta đều biết đến khái niệm của cụm từ “âm - dương”. Cũng như học thuyết nhị nguyên ...
Thứ Ba Tuần 2 PS: Thập Giá Và Phục Sinh
Thứ Ba Tuần 2 PS: Thập Giá Và Phục Sinh
/ 129 / Chia sẻ tin mừng
    “Như ông Mô-sê đã gương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15) Suy niệm: “Đầu đội trời, chân đạp đất” là tinh thần sống của người Ki-tô hữu. ...
Thứ Hai Tuần 2 PS: Giêsu, Ngài Là Thiên Chúa
Thứ Hai Tuần 2 PS: Giêsu, Ngài Là Thiên Chúa
/ 116 / Chia sẻ tin mừng
  Ông Ni-cô-đê-mô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” (Ga 3,2) Suy niệm: Ông Ni-cô-đê-mô là ...
Chúa Nhật Tuần 2 PS – B: Vui Mừng Vì Thấy Chúa
Chúa Nhật Tuần 2 PS – B: Vui Mừng Vì Thấy Chúa
/ 121 / Chia sẻ tin mừng
Kính Lòng Thương Xót Chúa “Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (Ga 20,20) Suy niệm: Khi Thầy Giê-su chịu đóng đinh và chết treo trên thập giá, các môn đệ bàng hoàng khiếp sợ, không biết ...
Chúa Nhật II Phục Sinh B: Đức Kitô Đầy Thương Tích Đã Chữa Lành Vết Thương Chúng Ta
Chúa Nhật II Phục Sinh B: Đức Kitô Đầy Thương Tích Đã Chữa Lành Vết Thương Chúng Ta
/ 162 / Chia sẻ tin mừng
Cv 4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,19-31  Kính thưa quý vị, Trong một lần thăm nhà gần đây, em gái tôi đưa tôi một bọc nước diệt khuẩn. Cô ấy đề nghị tôi nên dùng nó vệ sinh đôi tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi chào và bắt tay với người ...
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật PS: Để Tin Mừng Được Đón Nhận
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật PS: Để Tin Mừng Được Đón Nhận
/ 99 / Chia sẻ tin mừng
  Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. (Mc 16,10-11) Suy niệm: Công cuộc loan báo Tin Mừng thường đầy thử thách, gian ...
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật PS: Trên Bờ Biển Với Chúa
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật PS: Trên Bờ Biển Với Chúa
/ 69 / Chia sẻ tin mừng
    Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa… (Ga 21,9) Suy niệm: Bảy môn đệ rủ nhau đi đánh cá, nghề cũ của họ. Thầy đã sống lại, đã hiện ra với nhóm các bà, rồi với nhóm các ông. Nhưng… ...
Thứ Năm Tuần Bát Nhật PS: Cách Hiện Diện Mới
Thứ Năm Tuần Bát Nhật PS: Cách Hiện Diện Mới
/ 54 / Chia sẻ tin mừng
    “Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,48) Suy niệm: Khi đồng hành với hai môn đệ Em-mau và khi bẻ bánh trước mặt các ông, Chúa Phục sinh từ nay muốn cho thấy một cách hiện diện mới của Ngài: cùng đi đường, cắt ...
Thứ Tư Tuần Bát Nhật PS: Có Chúa Đồng Hành
Thứ Tư Tuần Bát Nhật PS: Có Chúa Đồng Hành
/ 55 / Chia sẻ tin mừng
Lc 24,13-35     Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu đến gần và cùng đi với họ. (Lc 24,15) Suy niệm: Ba ngày sau khi Chúa chịu tử nạn, các môn đệ vẫn còn kinh hãi. Họ trốn kỹ trong nhà, đóng kín cửa, nơm nớp lo sợ ...
Thứ Ba Tuần Bát Nhật PS: Mối Tương Giao Thân Tình
Thứ Ba Tuần Bát Nhật PS: Mối Tương Giao Thân Tình
/ 35 / Chia sẻ tin mừng
Thánh Gioan B. Lasan Ga 20,11-18     Đức Giêsu gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (Ga 20,16) Suy niệm: Lòng yêu mến đã hối thúc bà Ma-ri-a Mác-đa-la đến mộ Chúa từ sáng sớm khi trời còn tối. Lòng ...
Thứ Hai Tuần Bát Nhật PS: Đừng Sợ, Vì Chúa Đã Sống Lại!
Thứ Hai Tuần Bát Nhật PS: Đừng Sợ, Vì Chúa Đã Sống Lại!
/ 32 / Chia sẻ tin mừng
Mt 28,8-15   “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10) Suy niệm: Các phụ nữ đi ướp thuốc thơm cho một xác chết, nhưng lại được gặp một Đấng Phục Sinh. Nỗi buồn bỗng trở thành ...
Chúa Nhật Phục Sinh: Ông Thấy Và Đã Tin
Chúa Nhật Phục Sinh: Ông Thấy Và Đã Tin
/ 250 / Chia sẻ tin mừng
  Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 Tin Mừng   Ga 20,1-9 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-mon Phê-rô và người môn đệ ...