Thứ Hai Tuần 30 TN: Đứng Thẳng Lên!
Thứ Hai Tuần 30 TN: Đứng Thẳng Lên!

/ 6 / Chia sẻ tin mừng
Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ ám làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.” (Lc 13,11-12) Suy niệm: ...
Chúa Nhật Tuần 28 TN – B: Bạn Còn Thiếu Một Điều
Chúa Nhật Tuần 28 TN – B: Bạn Còn Thiếu Một Điều
/ 18 / Chia sẻ tin mừng
“Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ còn thiếu một điều.” (Mc 10,20-21)   Suy niệm: Chúa Giê-su không phủ nhận giá trị của ước muốn ...
Thứ Bảy Tuần 27 TN: Mối Phúc Thứ Chín
Thứ Bảy Tuần 27 TN: Mối Phúc Thứ Chín
/ 52 / Chia sẻ tin mừng
  “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.” (Lc 11,28) Suy niệm: Tám mối phúc thật được Chúa gồm tóm vào một mối: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”. Lắng nghe chưa đủ, còn phải thực hành. Không thể thực hành đúng, nếu ...
Thứ Bảy Tuần 27 TN: Mối Phúc Thứ Chín
Thứ Bảy Tuần 27 TN: Mối Phúc Thứ Chín
/ 58 / Chia sẻ tin mừng
  “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.” (Lc 11,28) Suy niệm: Tám mối phúc thật được Chúa gồm tóm vào một mối: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”. Lắng nghe chưa đủ, còn phải thực hành. Không thể thực hành đúng, nếu ...
Thứ Sáu Tuần 27 TN: Quỷ Không Thể Chống Quỷ
Thứ Sáu Tuần 27 TN: Quỷ Không Thể Chống Quỷ
/ 136 / Chia sẻ tin mừng
  “Nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” (Lc 11,18) Suy niệm: Giải thích những phép lạ chữa bệnh và trừ quỷ của Chúa Giê-su, người Do Thái cho rằng Ngài lấy danh quỷ tướng mà trừ quỷ ...
Thứ Năm Tuần 27 TN: Kiên Trì Cầu Nguyện
Thứ Năm Tuần 27 TN: Kiên Trì Cầu Nguyện
/ 135 / Chia sẻ tin mừng
  “Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,10) Suy niệm: Ngày kia thánh Clémant Hofbauer vào một quán ăn để xin giúp đỡ cho các cô nhi. Thấy vậy, một người đang đánh bài chửi bới, rồi nhổ vào mặt ngài. ...
Thứ Tư Tuần 27 TN: Lời Kinh Cảm Tạ
Thứ Tư Tuần 27 TN: Lời Kinh Cảm Tạ
/ 128 / Chia sẻ tin mừng
Lễ Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38   Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. (Lc 1,26-38) Suy niệm: Theo lời khai của cô bé ...
Thứ Ba Tuần 27 TN: Phục Vụ Không Đòi Thưởng Công
Thứ Ba Tuần 27 TN: Phục Vụ Không Đòi Thưởng Công
/ 135 / Chia sẻ tin mừng
  “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay.” (Lc 10,40) Suy niệm: Ai cũng biết vở bi hài kịch cuộc đời “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” nhưng thói thường người ta vẫn cứ háo ...
Thứ Hai Tuần 27 TN: Trở Thành Người Thân Cận
Thứ Hai Tuần 27 TN: Trở Thành Người Thân Cận
/ 109 / Chia sẻ tin mừng
  “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10,29) Suy niệm: Giám mục Myriel, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Những người cùng khổ” của Victor Hugo, đã cứu anh J. Valjean khỏi rắc rối với cảnh sát khi anh ăn trộm bộ muỗng đĩa của toà giám ...
Chúa Nhật Tuần 27 TN – B: Thiên Đàng Cho Trẻ Thơ
Chúa Nhật Tuần 27 TN – B: Thiên Đàng Cho Trẻ Thơ
/ 193 / Chia sẻ tin mừng
Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi   “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” (Mc 10,14) Suy niệm: Có người nói: “Trẻ em là trường dạy người lớn.” Tin Mừng hôm nay tán đồng câu nói ...
Thứ Sáu Tuần 27 TN: Quỷ Không Thể Chống Quỷ
Thứ Sáu Tuần 27 TN: Quỷ Không Thể Chống Quỷ
/ 100 / Chia sẻ tin mừng
  “Nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” (Lc 11,18) Suy niệm: Giải thích những phép lạ chữa bệnh và trừ quỷ của Chúa Giê-su, người Do Thái cho rằng Ngài lấy danh quỷ tướng mà trừ quỷ ...
Thứ Năm Tuần 27 TN: Kiên Trì Cầu Nguyện
Thứ Năm Tuần 27 TN: Kiên Trì Cầu Nguyện
/ 81 / Chia sẻ tin mừng
  “Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,10) Suy niệm: Ngày kia thánh Clémant Hofbauer vào một quán ăn để xin giúp đỡ cho các cô nhi. Thấy vậy, một người đang đánh bài chửi bới, rồi nhổ vào mặt ngài. ...
Thứ Tư Tuần 27 TN: Lời Kinh Cảm Tạ
Thứ Tư Tuần 27 TN: Lời Kinh Cảm Tạ
/ 63 / Chia sẻ tin mừng
Lễ Đức Mẹ Mân Côi Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. (Lc 1,26-38) Suy niệm: Theo lời khai của cô bé Bernadetta trước Ủy ...
Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 26 TN: Nên Người Hữu Ích
Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 26 TN: Nên Người Hữu Ích
/ 90 / Chia sẻ tin mừng
  “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20) Suy niệm: Bill Gates đã thố lộ rằng Melinda, vợ ông đã giúp ông sử dụng tài sản của một “vua máy tính” cách hữu ích. Vợ ...
Thứ Tư Tuần 29 TN: Nước Trời Như Tấm Lưới…
Thứ Tư Tuần 29 TN: Nước Trời Như Tấm Lưới…
/ 173 / Chia sẻ tin mừng
Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT Mt 13,47-52   “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47) Suy niệm: “Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không sót.” Câu nói ấy, hiểu một cách tích cực, có thể ...
Thứ Ba Tuần 26 TN: Các Thiên Thần Với Thánh Thể
Thứ Ba Tuần 26 TN: Các Thiên Thần Với Thánh Thể
/ 194 / Chia sẻ tin mừng
Các Tổng lãnh Thiên Thần Ga 1,47-51   “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51) Suy niệm: Mừng lễ các tổng lãnh thiên thần là dịp để suy niệm ...