Thứ Bảy Tuần 34 TN: Nhận Định Và Cầu Nguyện
Thứ Bảy Tuần 34 TN: Nhận Định Và Cầu Nguyện

/ 5 / Chia sẻ tin mừng
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36) Suy niệm: Khi nghe tin sinh hoạt tôn giáo một nơi nào đó bị bách hại như vài trường hợp tại giáo phận Kontum hay trong việc giải tỏa tại dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm vừa qua, đa số tín hữu ...
Thứ Sáu Tuần 34 TN: Để Nước Chúa Mau Trị Đến
Thứ Sáu Tuần 34 TN: Để Nước Chúa Mau Trị Đến
/ 58 / Chia sẻ tin mừng
“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31) Suy niệm: Như cây vả mùa đông trụi lá chết khô để rồi sống dậy, đâm chồi nẩy lộc khi “mùa hè gần đến,” cũng thế khi “những sự ấy xảy ra” thì Nước Thiên ...
Thứ Năm Tuần 34 TN: Vận Hội Mới
Thứ Năm Tuần 34 TN: Vận Hội Mới
/ 110 / Chia sẻ tin mừng
“Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.” (Lc 21,20) Suy niệm: Những người Do Thái nghe lời Chúa cảnh báo hôm nay có lẽ không bận tâm chút nào như chúng ta ngày ...
Thứ Tư Tuần 34 TN: Cơ Hội Làm Chứng
Thứ Tư Tuần 34 TN: Cơ Hội Làm Chứng
/ 112 / Chia sẻ tin mừng
“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.” (Lc 21,13) Suy niệm ...
Thứ Ba Tuần 34 TN: Để Thánh Hiến Thế Gian
Thứ Ba Tuần 34 TN: Để Thánh Hiến Thế Gian
/ 103 / Chia sẻ tin mừng
“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,17-19) Suy niệm: Chim có tổ, ...
Thứ Hai Tuần 34 TN: Của Ít Lòng Nhiều
Thứ Hai Tuần 34 TN: Của Ít Lòng Nhiều
/ 126 / Chia sẻ tin mừng
“Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21,3) Suy niệm: Dâng cúng cho Đền thờ, cho nhà Chúa, luôn là một việc làm đẹp và đầy ý nghĩa. Nó không chỉ là một việc làm mang tính xã hội, mà quan trọng hơn hết, đó là ...
Chúa Nhật Tuần 34 TN – B: Vương Quốc Không Thuộc Về Trần Gian Này!
Chúa Nhật Tuần 34 TN – B: Vương Quốc Không Thuộc Về Trần Gian Này!
/ 171 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu đáp: “Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Ga 18,36) Suy niệm: Chuyện kể rằng, có một ông lão lang thang dựng lều trú ngụ trước hoàng cung. Nhà vua triệu vào chất vấn: đây đâu phải là trạm nghỉ chân? Trước hoàng ...
Thứ Bảy Tuần 33 TN: Không Ai Là Người Dưng
Thứ Bảy Tuần 33 TN: Không Ai Là Người Dưng
/ 116 / Chia sẻ tin mừng
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50) Suy niệm: Khi dâng con mình vào Đền thánh, song thân Đức Maria và chính ngài sau này đều muốn thi hành thánh ý Thiên Chúa, trở nên bà con với Ngài. Như thế ta có ...
Thứ Sáu Tuần 33 TN: Nhà Cầu Nguyện
Thứ Sáu Tuần 33 TN: Nhà Cầu Nguyện
/ 122 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” (Lc 19,45-46) Suy niệm: Nhiều người xưa nay vẫn nghĩ rằng họ có thể mua ...
Thứ Năm Tuần 33 TN: Đừng Hữu Danh Vô Thực
Thứ Năm Tuần 33 TN: Đừng Hữu Danh Vô Thực
/ 0 / Chia sẻ tin mừng
Trông thấy thành Giêrusalem, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-44) Suy niệm: Thành Giêrusalem thời Chúa Giêsu do vua Hêrôđê Cả – người đã giết các hài nhi ở Bêlem – ...
Thứ Tư Tuần 33 TN: Làm Giàu Ân Phúc
Thứ Tư Tuần 33 TN: Làm Giàu Ân Phúc
/ 141 / Chia sẻ tin mừng
“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến.” (Lc 19,13) Suy niệm: Dụ ngôn những người đầy tớ và các nén bạc đã kết thúc với một quang cảnh vui buồn lẫn lộn. Vui vì những người đầy tớ nhận được hai nén, ba nén và năm nén bạc đã sinh lời gấp đôi, ...
Thứ Ba Tuần 33 TN: Ơn Cứu Độ Cho Mọi Người
Thứ Ba Tuần 33 TN: Ơn Cứu Độ Cho Mọi Người
/ 113 / Chia sẻ tin mừng
“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham.” (Lc 19,9) Suy niệm: Ơn cứu độ nơi Đức Kitô là ơn cứu độ phổ quát nghĩa là dành cho mọi người, không loại trừ ai. Thế mà ông Da-kêu lại bị loại trừ! Muốn nhìn ...
Thứ Hai Tuần 33 TN: Sáng Mắt Sáng Lòng
Thứ Hai Tuần 33 TN: Sáng Mắt Sáng Lòng
/ 131 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41) Suy niệm: Anh mù thành Giê-ri-cô anh đã dùng lợi thế mạnh nhất và gần như duy nhất là tiếng kêu để làm cho Chúa Giêsu chú ý đến mình. ...
Chúa Nhật Tuần 33 TN – B: Sống Và Chết Vì Đại Nghĩa
Chúa Nhật Tuần 33 TN – B: Sống Và Chết Vì Đại Nghĩa
/ 171 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu nói với mọi người rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24) Suy niệm: Hình ảnh chàng trai trẻ trong “Chinh phụ ngâm” thật hào hùng: “Chí làm trai dặm ...
Thứ Bảy Tuần 32 TN: Kiên Trì Cầu Nguyện
Thứ Bảy Tuần 32 TN: Kiên Trì Cầu Nguyện
/ 106 / Chia sẻ tin mừng
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7) Suy niệm: Ở đời này, người ta vẫn thường gặp những người lương thiện sống ngay lành mà lại ...
Thứ Sáu Tuần 32 TN: Đừng Liều Mạng
Thứ Sáu Tuần 32 TN: Đừng Liều Mạng
/ 169 / Chia sẻ tin mừng
“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được.” (Lc 17,33) Suy niệm: Một cách nào đó, câu hỏi của các môn đệ cũng là mối quan tâm của nhiều người: khi nào thì đến ngày thế mạt và đâu là dấu hiệu báo trước? Sự quan tâm đó thực ra là một cách ...
Thứ Năm Tuần 32 TN: Nước Thiên Chúa Đã Tới
Thứ Năm Tuần 32 TN: Nước Thiên Chúa Đã Tới
/ 226 / Chia sẻ tin mừng
“Triều Đại của Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21) Suy niệm: Quan niệm của người đương thời về Nước Thiên Chúa đi ngược với lời Chúa Giêsu rao giảng. Đối với họ, Nước Thiên Chúa là một quốc gia trần thế, có vị minh quân cùng với binh hùng ...
Gratia Praedicationis - Nhà Giảng Thuyết Ân Sủng
Gratia  Praedicationis - Nhà Giảng Thuyết Ân Sủng
/ 150 / Đời Sống Thánh Hiến
Dĩ nhiên là có rất nhiều đường lối để trình bày nếp sống Đa Minh. Cha D.A. Turcotte trong cuốn Méditations sur l’idéal dominicain (Montréal 1942) không những chỉ bàn về lý tưởng của Dòng Đa Minh, mà còn đi sâu vào hết mọi góc cạnh của đời sống tu ...