Thứ Hai Tuần 4 MV: “Thụt Lùi” Mỗi Ngày
Thứ Hai Tuần 4 MV: “Thụt Lùi” Mỗi Ngày

/ 6 / Chia sẻ tin mừng
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.” (Lc 1,48) Suy niệm: Trong xã hội cạnh tranh hiện nay, từ ngữ “thụt lùi” thường được dùng để diễn đạt ý tiêu cực, thua kém, chậm tiến. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, không phải cứ nhắm mắt lao ...