Thứ Sáu Tuần 28 TN: Coi Chừng Virus “Đạo Đức Giả”
Thứ Sáu Tuần 28 TN: Coi Chừng Virus “Đạo Đức Giả”

/ 10 / Chia sẻ tin mừng
“Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” (Lc 12,1-2) Suy niệm: Chúa dạy ta phải coi chừng men Pha-ri-sêu, nghĩa là men đạo đức giả. Thứ ...
Thứ Năm Tuần 28 TN: Lệnh Lên Đường
Thứ Năm Tuần 28 TN: Lệnh Lên Đường
/ 0 / Chia sẻ tin mừng
“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” (Lc 10,3-5) Suy niệm: Những chỉ thị ...
Thứ Tư Tuần 28 TN: Bên Ngoài Và Bên Trong
Thứ Tư Tuần 28 TN: Bên Ngoài Và Bên Trong
/ 44 / Chia sẻ tin mừng
“Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều này và không được bỏ các điều kia.” (Lc 11,42) Suy niệm: Có người nói: “Trời cho những cái bên ngoài, để che ...
Thứ Ba Tuần 28 TN: Tôi, Pharisêu
Thứ Ba Tuần 28 TN: Tôi, Pharisêu
/ 49 / Chia sẻ tin mừng
Có một ông Pha-ri-sêu mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì trước tiên Người không rửa tay trước khi ăn. (Lc 11,37-38) Suy niệm: Nghi thức thanh tẩy như rửa tay trước khi ăn, đối với ...
Thứ Hai Tuần 28 TN: Lời Mời Gọi Sám Hối
Thứ Hai Tuần 28 TN: Lời Mời Gọi Sám Hối
/ 57 / Chia sẻ tin mừng
“Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 11,32) Suy niệm: Trong các tôn giáo, sám hối không phải là một ...
Chúa Nhật Tuần 28 TN – B: Cho Đi Tất Cả Để Sống Đời Đời
Chúa Nhật Tuần 28 TN – B: Cho Đi Tất Cả Để Sống Đời Đời
/ 84 / Chia sẻ tin mừng
Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,21) Suy niệm: Các vua chúa thời xưa đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Các nhà khoa học ...
Thứ Bảy Tuần 27 TN: Người Diễm Phúc
Thứ Bảy Tuần 27 TN: Người Diễm Phúc
/ 36 / Chia sẻ tin mừng
“Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!... Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27-28) Suy niệm: Người phụ nữ trong đám đông hôm ấy ca ngợi Đức Giêsu, bằng cách khen mẹ của Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và ...
Thứ Sáu Tuần 27 TN: Đừng Cố Chấp
Thứ Sáu Tuần 27 TN: Đừng Cố Chấp
/ 60 / Chia sẻ tin mừng
Rồi Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”  (Lc 11,14-15) Suy niệm: Đã có ...
Thứ Năm Tuần 27 TN: Sống Lại Đời Cầu Nguyện
Thứ Năm Tuần 27 TN: Sống Lại Đời Cầu Nguyện
/ 48 / Chia sẻ tin mừng
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9-10) Suy niệm: Cầu nguyện là hơi thở của đời Kitô hữu; thế mà không ít Kitô hữu thờ ơ cầu nguyện, ...
Thứ Tư Tuần 27 TN: Để Vinh Danh Thiên Chúa
Thứ Tư Tuần 27 TN: Để Vinh Danh Thiên Chúa
/ 51 / Chia sẻ tin mừng
“Lạy Cha, xin làm cho Danh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.” (Lc 11,2) Suy niệm: “Hữu sự thì vái tứ phương, vô sự nén hương chẳng mất”. Hoá ra làm các việc thờ phượng với tâm thức thực dụng không phải là chuyện mới có đây. Khi “hữu sự” người ta ...
Thứ Ba Tuần 27 TN: Chọn Phần Tốt Nhất
Thứ Ba Tuần 27 TN: Chọn Phần Tốt Nhất
/ 58 / Chia sẻ tin mừng
“Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42) Suy niệm: Mác-ta phục vụ Chúa nhưng phàn nàn vì Ma-ri-a ngồi nghe Chúa nói mà chẳng ...
Thứ Hai Tuần 27 TN: “Hãy Đi Và Làm Như Vậy”
Thứ Hai Tuần 27 TN: “Hãy Đi Và Làm Như Vậy”
/ 50 / Chia sẻ tin mừng
“Một người Sa-ma-ri kia…cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu và rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi lại đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.” (Lc 10,33-34) Suy niệm: Có người nói tình ...
Chúa Nhật Tuần 27 TN – B: Xin Vâng
Chúa Nhật Tuần 27 TN – B: Xin Vâng
/ 99 / Chia sẻ tin mừng
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38) Suy niệm: Mẫu gương tuyệt vời trong việc đáp tiếng “xin vâng,” đó chính là Mẹ Ma-ri-a. Cả cuộc đời Mẹ gói trọn trong hai tiếng “xin vâng.” Mẹ xin vâng theo lời ...
Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 26 TN: Tên Được Ghi Trên Trời
Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 26 TN: Tên Được Ghi Trên Trời
/ 37 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu nói: “Anh em chớ mừng vì ma quỷ phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20) Suy niệm: Ngày xưa được khắc tên vào bia đá trên lưng rùa ở Văn Miếu là một vinh dự chỉ dành cho các tiến sĩ, trạng ...
Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần 26 TN: Để Sống Có Tình Hơn
Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần 26 TN: Để Sống Có Tình Hơn
/ 24 / Chia sẻ tin mừng
Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13) Suy niệm: Dòng đời như dòng nước, cứ lặng lẽ trôi chảy. Đời người thoáng qua ...
Thứ Năm Đầu Tháng Tuần 26 TN: Đi Trước
Thứ Năm Đầu Tháng Tuần 26 TN: Đi Trước
/ 22 / Chia sẻ tin mừng
Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ hai người một đi trước vào tất cả các thành mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1) Suy niệm: Ngoài “nhóm Mười Hai”, Chúa Giêsu còn tuyển chọn và huấn luyện các môn đệ. Các ông không phải là ...
Thứ Tư Đầu Tháng Tuần 26 TN: Theo “Ngay Và Luôn”
Thứ Tư Đầu Tháng Tuần 26 TN: Theo “Ngay Và Luôn”
/ 60 / Chia sẻ tin mừng
“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,62) Suy niệm: Có ba người muốn đi theo Đức Giêsu. Cả ba đều đầy thiện chí. Hai người trong số đó có nguyện vọng rất thông thường và chính đáng nữa, đó ...
Thứ Ba Tuần 26 TN: Hãy Trở Nên Như Trẻ Nhỏ
Thứ Ba Tuần 26 TN: Hãy Trở Nên Như Trẻ Nhỏ
/ 41 / Chia sẻ tin mừng
Các thiên thần hộ thủ Mt 18,1-5.10   “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt ...
Thứ Hai Tuần 26 TN: Nhà Khoa Học Tình Yêu
Thứ Hai Tuần 26 TN: Nhà Khoa Học Tình Yêu
/ 52 / Chia sẻ tin mừng
Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ HT Mt 18,1-5   “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3) Suy niệm: Ngày 19/10/1997, khi tuyên phong thánh nữ Têrêxa là Tiến sĩ ...
Chúa Nhật Tuần 26 TN – B: Bao Dung Thay Cho Loại Trừ
Chúa Nhật Tuần 26 TN – B: Bao Dung Thay Cho Loại Trừ
/ 88 / Chia sẻ tin mừng
Đức Giêsu bảo: “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,40) Suy niệm: Gio-an đòi loại trừ những người “không thuộc nhóm chúng ta” mà lại dám nhân danh Thầy Giêsu để trừ quỉ. Chúa Giêsu bác bỏ quan điểm đó và dạy các môn đệ ...