Chúa Nhật Tuần 2 MC – B: Hãy Vâng Nghe Lời Người
Chúa Nhật Tuần 2 MC – B: Hãy Vâng Nghe Lời Người

/ 1 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Bảy Tuần 1 MC: Yêu Kẻ Thù
Thứ Bảy Tuần 1 MC: Yêu Kẻ Thù
/ 29 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Sáu Tuần 1 MC: Xin Lỗi Người Anh Em
Thứ Sáu Tuần 1 MC: Xin Lỗi Người Anh Em
/ 46 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Năm Tuần 1 MC: Hội Thánh Bền Vững Muôn Đời
Thứ Năm Tuần 1 MC: Hội Thánh Bền Vững Muôn Đời
/ 50 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Tư Tuần 1 MC: Dấu Lạ Nào Cho Ta?
Thứ Tư Tuần 1 MC: Dấu Lạ Nào Cho Ta?
/ 71 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Ba Tuần 1 MC: Cầu Nguyện Trong Phó Thác
Thứ Ba Tuần 1 MC: Cầu Nguyện Trong Phó Thác
/ 60 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Hai Tuần 1 MC: Tương Lai Từ Hôm Nay
Thứ Hai Tuần 1 MC: Tương Lai Từ Hôm Nay
/ 56 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Chúa Nhật Tuần 1 MC – B: Chiến Đấu Và Chiến Thắng
Chúa Nhật Tuần 1 MC – B: Chiến Đấu Và Chiến Thắng
/ 62 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Đạo Làm Người
Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Đạo Làm Người
/ 50 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Đường Đi Có Chúa
Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Đường Đi Có Chúa
/ 49 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Năm Sau Lễ Tro: Vui Đón Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Thứ Năm Sau Lễ Tro: Vui Đón Mùa Xuân Vĩnh Cửu
/ 80 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Tư Lễ Tro: Phần Thưởng Đời Đời
Thứ Tư Lễ Tro: Phần Thưởng Đời Đời
/ 75 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Ba Tuần 6 TN: Cái Quên Đáng Sợ
Thứ Ba Tuần 6 TN: Cái Quên Đáng Sợ
/ 69 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Hai Tuần 6 TN: Lòng Tin Trước Đã
Thứ Hai Tuần 6 TN: Lòng Tin Trước Đã
/ 52 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Chúa Nhật Tuần 6 TN – B: Khiêm Cung Đón Ơn Tha Thứ
Chúa Nhật Tuần 6 TN – B: Khiêm Cung Đón Ơn Tha Thứ
/ 65 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Bảy Tuần 5 TN: Giữ Trọn Lời Thề Khi Bẻ Bánh
Thứ Bảy Tuần 5 TN: Giữ Trọn Lời Thề Khi Bẻ Bánh
/ 37 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Sáu Tuần 5 TN: Làm Việc Tốt Đẹp Cho Chúa
Thứ Sáu Tuần 5 TN: Làm Việc Tốt Đẹp Cho Chúa
/ 36 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Năm Tuần 5 TN: Toàn Cầu Hoá Sứ Mạng
Thứ Năm Tuần 5 TN: Toàn Cầu Hoá Sứ Mạng
/ 34 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Tư Đầu Tháng Tuần 5 TN: Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn
Thứ Tư Đầu Tháng Tuần 5 TN: Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn
/ 18 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Thứ Ba Tuần 5 TN: Thờ Kính Chúa Tận Đáy Lòng
Thứ Ba Tuần 5 TN: Thờ Kính Chúa Tận Đáy Lòng
/ 0 / Chia sẻ tin mừng
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...