“60 Năm Với Chúa Giêsu” - Suy Gẫm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 23 tháng 11
“60 Năm Với Chúa Giêsu” - Suy Gẫm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 23 tháng 11
/ 17
Hôm qua, tôi tổ chức lễ kỉ niệm 60 năm ngày tôi nghe được tiếng gọi của Chúa Giêsu trong tâm hồn tôi. Tôi kể cho các bạn điều này không phải để các bạn làm cho tôi một cái bánh chúc mừng ở đây. Không phải vậy, đó không phải là lý do tôi muốn nói. ...
“Lòng Trung Thành” - Suy Gẫm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 22 Tháng 11
“Lòng Trung Thành” - Suy Gẫm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 22 Tháng 11
/ 39
Điều này không mang tính tạo hóa, tuy nhiên, nó có thể mang tính mục vụ hoặc những buổi gặp gỡ hoặc kế hoạch đảm bảo cho lợi ích của chúng ta, thậm chí có ích lợi to lớn. Nhưng điều đảm bảo cho lợi ích của chúng ta là lòng trung tín của chúng ta đối ...
Chúa Nhật XXXIV TN: Đức Giêsu, Vua Của Những Tâm Hồn Nhân Từ
Chúa Nhật XXXIV TN: Đức Giêsu, Vua Của Những Tâm Hồn Nhân Từ
/ 97
  Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ Ed 34,11-112.15-17;  1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46   ...
Thứ Bảy Tuần 33 TN: Tất Cả Đều Đang Sống
Thứ Bảy Tuần 33 TN: Tất Cả Đều Đang Sống
/ 55
“Vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,38) Suy niệm: Tháng 10 vừa qua, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về gia đình nhóm họp; lý do là ngày nay, với nhiều chuyển biến của xã hội, gia đình đang bị nhiều đe dọa, thương tổn, ...
“Thái Độ Lưỡng Phân Phi Lý” - Suy Gẫm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 21 tháng 11
“Thái Độ Lưỡng Phân Phi Lý” - Suy Gẫm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 21 tháng 11
/ 44
Đức Giáo hoàng Phaolô VI từng nói: có một thái độ lưỡng phân phi lý khi mong muốn sống với Chúa Giêsu mà không cần Hội thánh, theo Chúa Giêsu nhưng không cần Hội thánh, yêu mến Chúa Giêsu mà không cần Hội thánh. Và Ngài cũng còn dạy rằng: một khi Mẹ ...
Thứ Sáu Tuần 33 TN: Bà Con Với Chúa
Thứ Sáu Tuần 33 TN: Bà Con Với Chúa
/ 64
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50) Suy niệm: Đức Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ để rồi chính Mẹ lại trở thành Đền thờ cho Con Thiên Chúa cư ngụ, đền thờ không do tay người phàm làm ra ...
“Công Bố Tin Mừng – Điều Này Bao Gồm Cả Bạn” - Suy Gẫm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 20 tháng 11
“Công Bố Tin Mừng – Điều Này Bao Gồm Cả Bạn” - Suy Gẫm Mỗi Ngày Với Đức Giáo Hoàng, Ngày 20 tháng 11
/ 42
Chúa Giêsu đã không nói: “Hãy ra đi nếu anh em muốn, nếu anh em có thời gian”, nhưng Người nói: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Hãy chia sẻ kinh nghiệm đức tin, hãy làm chứng cho đức tin, hãy công bố Tin Mừng. Đây là lệnh truyền ...