20/01/2012 -

Phụng Vụ

1139
 
TÀI LIỆU DÙNG TRONG TUẦN CẦU NGUYỆN
 
CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT VÀ TRONG CẢ NĂM 2012
 
Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi
 
nhờ cuộc chiến thắng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta
 
(1 Cr 15, 51-58)
 
Do Hội Đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu
 
và Ủy Ban Đức tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội
 
đồng soạn thảo và phát hành
 

SUY NIỆM KINH THÁNH VÀ LỜI NGUYỆN TRONG TÁM NGÀY

 

Ngày Thứ Tư

 
Chủ đề: Được biến đổi nhờ Chúa đã chiến thắng sự ác
 
 
Lời Chúa: Hãy lấy thiện mà thắng ác (Rm 12, 21)
 
Các bài đọc
 
Xh 23, 1- 9: Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái.
 
Tv 1: Phúc thay người vui thú với lề luật Chúa.
 
Rm 12, 17-21: Hãy lấy thiện mà thắng ác.
 
Mt 4, 1-11: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.
 
Suy niệm
 
Nơi Chúa Giêsu, chúng ta học biết được ý nghĩa đích thực của từ “chiến thắng” đối với nhân loại là gì, đó là hạnh phúc được chia sẻ tình yêu Thiên Chúa và cùng với Ngài vượt lên những gì làm cho chúng ta xa cách, chia rẽ. Đó là được tham dự vào chiến thắng của Đức Kitô trước những sức mạnh sự dữ đang hủy hoại nhân loại và tất cả tạo vật mà Thiên Chúa dựng nên. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta được tham dự vào đời sống mới trong đó chúng ta được mời gọi chiến đấu chống lại sự dữ nơi thế giới chúng ta bằng một niềm xác tín mới mẻ và đi tìm niềm vui trong điều tốt lành.
 
Bài đọc Cựu ước là một lời cảnh rõ ràng nhắc nhở con người đừng dấn thân vào những việc ác và vào những bất công. Trong mọi trường hợp, không được phép lấy thái độ của đám đông làm cớ biện hộ để làm việc ác. Và người ta cũng không thể lấy cớ vì hạnh phúc của mình hay vì bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống mà làm điều ác.
 
Thánh vịnh 1 không chỉ nói đến sự cần thiết phải tuân giữ các giới luật nhưng đặc biệt còn nói đến niềm vui xuất phát từ việc giữ luật. Ai yêu mến lề luật Thiên Chúa hơn những người khác thì là người hạnh phúc và được chúc lành. Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng trong những nghịch cảnh. Lời Chúa làm cho sự khôn ngoan của con người nên hoàn thiện. Ai suy gẫm lời Chúa đêm ngày thì mới có thể sống một cuộc sống bác ái vì hạnh phúc của tha nhân.
 
Những lời cảnh cáo của thánh Phaolô Tông đồ khích lệ chúng ta phải lấy sự thiện mà thắng sự ác. Duy nhất chỉ có sự thiện mới có thể chiến thắng được vòng xoáy không cùng của hận thù và ước muốn trả báo của con người. Trong cuộc chiến vì sự thiện, không có gì tùy thuộc vào con người. Tuy nhiên thánh Phaolô vẫn mời gọi đừng quên phải cố gắng hết mình mà duy trì hòa bình với người khác. Phaolô biết trong trận chiến này chúng ta phải không ngừng chống lại khuynh hướng muốn trả báo người đã gây ra điều ác cho chúng ta. Nhưng ngài mời gọi chúng ta đừng để các tình cảm xấu chế ngự mình. Làm việc thiện chính là cách thức chống lại sự dữ đang tồn tại trong chúng ta.
 
Đoạn Tin mừng kể lại cuộc chiến của Con Thiên Chúa chống lại Xatan- hiện thân của sự ác. Đức Giêsu đã chiến thắng những cám dỗ trong sa mạc vì vâng phục Chúa Cha và chính sự vâng phục ấy dẫn Ngài tới cây Thập giá. Sự sống lại của Đấng Cứu Thế đã xác quyết chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới đem lại chiến thắng vĩnh viễn: tình yêu chiến thắng sự chết. Đấng Phục sinh gần gũi với chúng ta! Ngài luôn đồng hành với mỗi người chúng ta trong cuộc chiến chống lại những cám dỗ và tội lỗi trong thế giới chúng ta. Sự hiện diện của Ngài mời gọi các Kitô hữu cùng nhau hành động vì điều thiện.
 
Những chia rẽ của chúng ta là gương mù, gương xấu, nó làm cho chúng ta không còn đủ sức mạnh chống lại sự dữ trong thời đại chúng ta. Vì cùng hiệp nhất với Đức Kitô và vì cùng chia sẻ giới luật yêu thương của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ sứ vụ của Ngài là mang niềm hy vọng vào nơi bất công, hận thù và thất vọng.
 
Lời nguyện
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chiến thắng sự dữ và những chia rẽ của chúng con. Chúng con ca tụng Chúa vì Chúa đã hy sinh cứu độ chúng con và Chúa đã phục sinh chiến thắng sự chết. Xin giúp chúng con mỗi ngày trong cuộc chiến chống lại mọi nghịch cảnh. Xin Thánh Thần Chúa ban sức mạnh và sự khôn ngoan cho chúng con để chúng con lấy thiện thắng ác, lấy hòa giải thắng chia rẽ. Amen.
 
Gợi ý suy tư
 
 
1. Chúng ta thấy sự dữ trong chính cuộc đời chúng ta ở đâu?
 
2. Đức tin vào Đức Kitô có thể giúp chúng ta lấy thiện mà thắng sự ác và thắng Tên Dối Trá thế nào?
 
3. Chúng ta có thể rút ra được bài học nào từ hoàn cảnh chia rẽ thay thế cho những hòa giải trong xã hội chúng ta.
 
NHỮNG GỢI Ý PHỤ THÊM CHO PHẦN CỬ HÀNH NGHI THỨC
 
Ngày Thứ Tư
 
Được biến đổi nhờ Chúa Kitô chiến thắng sự ác
 
Cs: Khi Vương quốc Thiên Chúa đến thì đó là lúc vương quốc của Satan sụp đổ. Khi chiến thắng tên cám dỗ trong sa mạc và giải thoát con người khỏi quyền lực thần dữ, Đức Giêsu đã báo trước chiến thắng vĩ đại của Ngài, đó là chiến thắng trong giờ Khổ Nạn. Thủ lãnh thế gian đã bị loại ra ngoài. Trong lời nguyện xin cuối cùng trong Kinh Lạy Cha- nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ- chúng ta đã xin Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta cuộc chiến thắng của Ngài đã trong Đức Kitô. Trong tâm tình ấy, chúng ta cầu xin Chúa: Lạy Chúa, xin cứu chúng con!
 
Cđ: Lạy Chúa, xin cứu chúng con!
 
Cs: Khỏi mọi sự dữ.
 
Cđ: Lạy Chúa, xin cứu chúng con!
 
Cs: Khỏi mọi tội lỗi.
 
Cđ: Lạy Chúa, xin cứu chúng con!
 
Cs: Khỏi cạm bẫy của Satan.
 
Cđ: Lạy Chúa, xin cứu chúng con!
 
Cs: Khỏi sự ghen ghét và độc ác.
 
Cđ: Lạy Chúa, xin cứu chúng con!
 
Cs: Khỏi chết muôn đời.
 
Cđ: Lạy Chúa, xin cứu chúng con!
 
Cs: Lạy Chúa, xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ và nâng đỡ chúng con theo lòng nhân hậu của Chúa, Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
Cđ: Amen.
114.864864865135.135135135250