24/01/2012 -

Phụng Vụ

1289
 
 
TÀI LIỆU DÙNG TRONG TUẦN CẦU NGUYỆN
 
CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT VÀ TRONG CẢ NĂM 2012
 
Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi
 
nhờ cuộc chiến thắng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta
 
(1 Cr 15, 51-58)
 
Do Hội Đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu
 
và Ủy Ban Đức tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội
 
đồng soạn thảo và phát hành
 

SUY NIỆM KINH THÁNH VÀ LỜI NGUYỆN TRONG TÁM NGÀY

 

Ngày Thứ Sáu

 

Chủ đề: Được biến đổi nhờ tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa

 
 
Lời Chúa: Điều làm cho chúng ta thắng, đó là lòng tin của chúng ta (x. 1Ga 5,4)
 
 
Các bài đọc
 
Kb 3, 17- 19: Chúa là sức mạnh tôi.
 
Tv 136,1 -4; 23-26: Lòng trung tín của Chúa tồn tại muôn đời.
 
1 Ga 5,1-6: Điều làm cho chúng ta thắng thế gian, đó là lòng tin của chúng ta.
 
Ga 15,9-17: Không tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu.
 
 
Suy niệm
 
 
Bài đọc Cựu ước cho chúng ta thấy chính niềm tin vào Thiên Chúa đã giúp Khabacúc đã giữ được niềm hy vọng bất chấp tất cả những thất bại. Lời than vãn của Khabacúc đã biến thành niềm vui vì Thiên Chúa trung tín ban cho ông sức mạnh để ông vượt qua những nỗi thất vọng.
 
Thánh vịnh 136 xác tín việc nhớ lại những kì công mà Thiên Chúa đã thực hiện cho Israen trong suốt dòng lịch sử là bằng chứng cho chúng ta thấy tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa. Dân Israen đã có kinh nghiệm về những cuộc chiến thắng lẫy lừng và kì diệu, nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa. Trong các thời đại, qua lời cầu nguyện, qua các lời tán tụng và những lời thánh ca, các tín hữu đã bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn và niềm hy vọng khi nhớ lại những công trình cứu độ kì diệu của Thiên Chúa.
 
Thư của thánh Gioan Tông đồ nhắc nhớ chúng ta cái gì xuất phát từ Thiên Chúa sẽ chiến thắng thế gian. Ơ đây cũng không hẳn nói đến chiến thắng theo tiêu chuẩn của con người. Sự chiến thắng trong Đức Kitô luôn kéo một sự biến đổi tâm hồn, một cái nhìn về thực tại trần thế dưới nhãn quan vĩnh cửu, một niềm tin vào sự chiến thắng vĩnh viễn trên sự chết. Thiên Chúa chính là sức mạnh, đồng thời cũng là nguồn mạch và là người ban phát chiến thắng. Và tình yêu chính là biểu lộ hoàn hảo nhất của chiến thắng.
 
Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu bảo đảm với các môn đệ về tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu được xác quyết vĩnh viễn trong cái chết của Chúa Kitô trên thập giá. Đồng thời Ngài mời gọi và kêu gọi họ sống yêu thương với nhau. Liên hệ giữa Đức Giêsu và các môn đệ được đặt trên nền tảng của tình yêu. Ngài không chỉ đơn giản coi họ là môn đệ mà còn như là những bạn hữu của Ngài. Các môn đệ cũng được mời gọi phục vụ Đức Giêsu bằng cách xây dựng đời sống mình trên nền tảng giới luật yêu thương duy nhất, một đời sống đòi hỏi sự xác tín nội tâm và một đức tin sâu sắc. Trong tinh thần yêu thương, chúng ta sẽ không đánh mất niềm hy vọng ngay cả khi sự hiệp nhất trọn vẹn hữu hình của chúng ta tiến triển rất chậm. Tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa giúp chúng ta có thể vượt qua những đối lập tồi tệ nhất và những chia rẽ trầm trọng nhất. Chính vì được gắn kết với sức mạnh biến đổi của tình yêu Thiên Chúa mà lòng tin của chúng ta thắng thế gian.
 
 
Lời nguyện
 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, qua sự sống lại, Chúa đã chiến thắng sự chết và trở thành Chúa của sự sống. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã coi chúng con như những người bạn hữu. Xin ban Thánh Thần hiệp nhất chúng con với Chúa và chúng con với nhau trong tình huynh đệ để chúng con trung thành phục vụ Chúa trong thế giới này và trở thành những nhân chứng cho tình yêu không lay chuyển của Chúa; Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
 
 
Gợi ý suy tư
 
 
1. Trong những bối cảnh khác biệt về tôn giáo và triết lý, làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ tình yêu Kitô giáo?
 
2. Trong một thế giới đầy chia rẽ, chúng ta phải làm gì để trở nên chứng nhân đáng tin cậy cho tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa?
 
3. Những người môn đệ Chúa Kitô trên toàn thế giới phải làm thế nào để nâng đỡ nhau cách cụ thể hơn?
 
 
NHỮNG GỢI Ý PHỤ THÊM CHO PHẦN CỬ HÀNH NGHI THỨC
 
 
Ngày Thứ Sáu
 
 
Được biến đổi nhờ tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa
 
 
Cs: Chúng ta hướng về Đấng mà chỉ có Ngài đáng cho chúng ta tin tưởng mà tuyên xưng rằng: Amen, con xin tin!
 
Cđ: Amen, con xin tin!
 
Cs: Về một Thiên Chúa duy nhất là Cha, Con và Thánh Thần
 
Cđ: Amen, con xin tin!
 
Cs: Về Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người
 
Cđ: Amen, con xin tin!
 
Cs: Về sự chết, sự sống lại và lên trời của Ngài
 
Cđ: Amen, con xin tin!
 
Cs: Về Chúa Thánh Thần được ban xuống
 
Cđ: Amen, con xin tin!
 
Cs: Về sự trở lại trong vinh quang của Chúa Kitô
 
Cđ: Amen, con xin tin!
 
Cs: Về ân sủng Ngài ban mạnh hơn tội lỗi
 
Cđ: Amen, con xin tin!
 
Cs: Về tình yêu mạnh hơn hận thù và sự chết
 
Cđ: Amen, con xin tin!
 
Cs: Về xác loài người sẽ sống lại và sự sống vĩnh cửu Quê Trời
 
Cđ: Amen, con xin tin!
 
Cs: Lạy Chúa, xin nhìn đến đức tin của Giáo Hội Chúa đang trên đường lữ thứ trần gian và xin dẫn con cái Chúa nhận biết ánh sáng tôn nhan Chúa, Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
Cđ: Amen.
114.864864865135.135135135250