20/01/2012 -

Phụng Vụ

1253
 
TÀI LIỆU DÙNG TRONG TUẦN CẦU NGUYỆN
 
CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT VÀ TRONG CẢ NĂM 2012
 
Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi
 
nhờ cuộc chiến thắng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta
 
(1 Cr 15, 51-58)
 
Do Hội Đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu
 
và Ủy Ban Đức tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội
 
đồng soạn thảo và phát hành
 

SUY NIỆM KINH THÁNH VÀ LỜI NGUYỆN TRONG TÁM NGÀY

 

Ngày Thứ Năm

 

Chủ đề: Được biến đổi nhờ ơn bình an Chúa Kitô phục sinh ban tặng

 
Lời Chúa: Đức Giêsu đứng giữa các môn đệ mà nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19)
 
Các bài đọc
 
Ml 4, 5- 6: Ngài sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông.
 
Tv 133: Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau.
 
Ep 2, 14-20: Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất.
 
Ga 20,19-23: Đức Giêsu đứng giữa các môn đệ mà nói: “Bình an cho anh em”.
 
Suy niệm
 
Cuốn sách cuối cùng của Cựu ước được kết thúc bằng lời Thiên Chúa hứa sẽ gửi đến một Đấng mà Ngài đã tuyển chọn để khôi phục sự hòa hợp và kính trọng trong các gia đình. Chúng ta thường sợ những cuộc xung đột giữa các dân tộc và những đối đầu bất ngờ xảy đến. Trong khi đó ngôn sứ Malakhi lại mời gọi chúng ta chú ý đến một trong hình thức xung đột đau khổ nhất và dai dẳng nhất- sự xâu xé trong các quan hệ giữa cha ông và con cháu. Không thể khôi phục được sự hiệp nhất giữa cha ông và con cháu nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa và chính Đấng mà Thiên Chúa sai đến sẽ hoàn tất phép lạ biến đổi tâm hồn con người và biến đổi những mối quan hệ giữa con người với nhau.
 
Bài thánh vịnh cho thấy sự hiệp nhất giữa con người với con người đem lại niềm vui sâu xa đến mức nào. Con người không được tạo dựng để ở đơn độc và con người không thể hạnh phúc khi sống trong sự thù nghịch. Hạnh phúc chỉ có khi người ta sống trong một cộng đồng nhân loại tràn ngập hài hòa, bình an, tin tưởng và cảm thông. Những quan hệ tốt đẹp iữa con người với con người giống như những hạt sương ngấm vào đất khô và giống như dầu thơm làm cho con người dễ chịu và vui thích. Thánh vịnh mô tả hạnh phúc được chung sống với nhau chính là sự chúc lành và hồng ân của Thiên Chúa giống như những giọt sương mai. Sống chung trong sự hiệp nhất không chỉ bó hẹp trong những thành viên trong gia đình mà hơn nữa nó còn là cách biểu lộ mối liên hệ gần gũi giữa những người đã được đón nhận bình an của Thiên Chúa.
 
Trong thư Êphêsô, Phaolô nói cho chúng ta biết về Đấng mà ngôn sứ Malakhi đã từng loan báo. Chúa Giêsu đem đến hiệp nhất cho nhân loại, vì nơi thân thể Ngài, Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa con người. Theo qui luật chung, chiến thắng của một người cũng đồng nghĩa với sự thất bại và tủi hổ của một nhóm người và những người thất bại này thường thích sống khép kín. Còn Chúa Giêsu, Ngài không loại trừ, không hạ gục hay hạ nhục một ai. Ngài phá bỏ mọi ghen ghét, Ngài biến đổi, chữa lành và qui tụ mọi người để làm cho mọi người trở nên anh em trong gia đình Thiên Chúa.
 
Bài Tin mừng nhắc lại cho chúng ta hồng ân mà Chúa Kitô phục sinh đã ban tặng cho các môn đệ trong lúc họ do dự và sợ hãi.Bình an cho anh em, vừa là lời chào vừa là hồng ân mà Ngài ban tặng cho họ. Đó cũng là lời mời gọi tìm kiếm bình an nơi Thiên Chúa và thiết lập quan hệ mới mẻ và bền vững trong gia đình nhân loại và trong tất cả các tạo vật. Chúa Giêsu đã đập tan sự chết và chiến thắng tội lỗi. Chúa Giêsu phục sinh đã ban Thánh Thần cho các môn đệ và mời gọi họ cộng tác vào sứ mạng của Ngài là đem bình an, sự chữa lành và hòa giải đến toàn cõi đất. Bao lâu các Kitô hữu còn chia rẽ, thì bấy lâu thế giới vẫn chưa thể đạt tới chân lý trọn vẹn của Tin mừng mà Chúa Kitô đã loan báo cho một nhân loại mới. Bình an và hiệp nhất chính là dấu chỉ rõ ràng nhất của sự biến đổi này. Các Giáo hội cần phải có những hồng ân này và minh chứng cho mọi người thấy mình là những thành viên trong một gia đình duy nhất của Thiên Chúa, được xây dựng trên nền tảng vững chắc mà Chúa Giêsu là viên đá góc tường.
 
Lời nguyện
 
Lạy Thiên Chúa yêu thương và nhân ái, xin ban cho chúng con niềm vui nhờ được chia sẻ sự bình an của Ngài. Xin đổ tràn Thần Khí trên chúng con để chúng con có thể phá đổ những bức tường hận thù ngăn cách chúng con. Xin Chúa Kitô phục sinh, Đấng là sự bình an của chúng con, giúp chúng con vượt lên mọi chia rẽ và giúp chúng con hiệp thông với nhau như những thành viên trong gia đình của Ngài. Chúng con cầu xin Cha ơn ấy nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về, cùng với Chúa và Chúa Thánh Thần, đến muôn thủa muôn đời. Amen.
 
Gợi ý suy tư
 
1. Đâu là những hình thức bạo lực trong xã hội mà chúng ta, với tư cách là người Kitô hữu, có thể cùng nhau vượt qua?
 
2. Chúng ta có kinh nghiệm thế nào về những mối thù hận ẩn dấu lâu ngày đã nổ ra trong các mối tương quan nơi các cộng đoàn Kitô hữu?
 
3. Chúng ta có thể học cách đón nhận nhau thế nào như chính Đức Kitô đã đón nhận chúng ta?
 
NHỮNG GỢI Ý PHỤ THÊM CHO PHẦN CỬ HÀNH NGHI THỨC
 
 
Ngày Thứ Năm
 
 
Được biến đổi nhờ ơn bình an của Chúa Phục sinh
 
Cs: Chúng ta cầu xin Chúa Kitô phục sinh ban bình an của Ngài cho các Kitô hữu và cho mọi người dân trên thế giới: Xin ban bình an của Chúa cho chúng con!
 
Cđ: Xin ban bình an của Chúa cho chúng con!
 
Cs: Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho các dân tộc trên thế giới.
 
Cđ: Xin ban bình an của Chúa cho chúng con!
 
Cs: Xin Chúa nâng đỡ những người đang xả thân cho sự hiệp nhất hữu hình của Giáo Hội Chúa.
 
Cđ: Xin ban bình an của Chúa cho chúng con!
 
Cs: Xin Chúa săn sóc nhưng người mà Chúa đã mời gọi chăn dắt đoàn chiên Chúa.
 
Cđ: Xin ban bình an của Chúa cho chúng con!
 
Cs: Xin Chúa gia tăng tình yêu của những người sống trong bậc vợ chồng.
 
Cđ: Xin ban bình an của Chúa cho chúng con!
 
Cs: Xin Chúa cho các gia đình, các khu phố và các dân tộc được hòa giải với nhau.
 
Cđ: Xin ban bình an của Chúa cho chúng con!
 
Cs: Lạy Chúa, xin ở với chúng con và ban cho chúng con ơn hiệp nhất và bình an, Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
Cđ: Amen.
114.864864865135.135135135250