08/03/2018 -

Phụng Vụ

5294
Lễ nhớ Đức Maria Trinh nữ Diễm phúc, Mẹ Giáo hội được thêm vào lịch Phụng vụ Rôma vào ngày Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống.


Ngày 03 Tháng Ba, ĐTC Phanxicô đã ra sắc lệnh, một ngày lễ để thể hiện lòng sùng kính Đức Maria dưới tước hiệu Mẹ Giáo hội sẽ được thêm vào lịch Phụng vụ Rôma. Bắt đầu từ năm nay, hàng năm tất cả các giáo phận và giáo xứ sẽ mừng lễ nhớ Đức Maria Trinh nữ Diễm phúc, Mẹ Giáo hội vào ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày lễ chính thức này nhấn mạnh một đặc tính của Đức Maria, Mẹ vừa là Mẹ của Đức Kitô vừa là Mẹ của Giáo hội.

Là lễ nhớ, lễ này sẽ bài đọc riêng. Tất cả lịch và sách phụng vụ từ đây sẽ phải thêm vào lễ này, cả phần Thánh lễ và phần Các giờ kinh phụng vụ. Phần bài đọc trong kinh nhật tụng, trên thực tế, bao gồm những lời của ĐTC Phaolô VI khẳng định vai trò Mẹ Giáo hội của Đức Maria.

Sắc lệnh này được Bộ Phụng tự và Bí tích công bố vào ngày thứ bảy. ĐHY Robert Sarah, Trưởng Bộ Phụng tự, giải thích rằng, quyết định của ĐTC là dựa trên cơ sở của các truyền thống lâu đời xây dựng trên lòng sùng kính Đức Maria trong vai trò Mẹ Giáo hội. ĐHY cũng giải thích rằng ĐTC muốn khuyến khích lòng sùng kính này để “làm thăng tiến ý thức về vai trò người mẹ của Giáo hội nơi các người mục tử và người tín hữu, cũng như cổ vũ cho việc tôn kính Đức Mẹ một cách đúng đắn”, Devin Watkins giải thích trong một bài báo của tờ Vatican News.

Bản thân sắc lệnh đã nhìn lại và giải thích lịch sử của nền Thánh mẫu học trong truyền thống phụng vụ của Giáo hội và trong các tác phẩm của các Giáo phụ. Nó trích lời Thánh Augustino và lời của Thánh GH Lê-ô Cả suy niệm về tầm quan trọng của Đức Trinh nữ không chỉ trong sự sống của Giáo hội mà còn cả trong cuộc sống của Đức Kitô:

“Trên thực tế, vị trước [Thánh Augustino] nói rằng Đức Maria là mẹ của mọi thành viên trong Giáo hội, vì với lòng từ bi Mẹ đã góp phần trong cuộc tái sinh của người tín hữu vào Giáo hội, còn vị sau [Thánh GH Lê-ô Cả] nói rằng sự sinh thành của Đầu cũng là sự sinh thành của thân thể, từ đó chỉ ra rằng Đức Maria đồng thời vừa là Mẹ của Đức Kitô, Con Thiên Chúa, vừa là mẹ của các thành viên của nhiệm thể của Người, tức là Giáo hội.”


Sắc lệnh giải thích rằng, những suy niệm trên là kết quả của “tình mẫu tử thiêng liêng của Đức Maria và từ sự kết hiệp thân mật của Mẹ với công trình của Đấng Cứu chuộc Người”, và giải thích Đức Maria đã trở nên Mẹ của Giáo hội khi, dưới chân thập giá (xem Ga 19, 25), Mẹ “đã đón nhận dấu chứng tình yêu của Con Mẹ, và đón nhận tất cả những môn đệ yêu dấu của Người, một cách cá vị, như con trai và con gái mình, để họ được tái sinh trong sự sống vĩnh cửu.”

Sắc lệnh này được ký ngày 11/2/2018 nhân dịp lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Bản văn phụng vụ, cũng như các bản dịch được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận sẽ được công bố sau khi được Giáo triều thông qua.

Daniel Esparza
Chuyển dịch: Tuấn Anh (Nhóm phiên dịch Mai Khôi)
https://aleteia.org
114.864864865135.135135135250