20/12/2018 -

Phim Ảnh

1018

Mẹ ơi người có biết rằng Bé Thơ con Mẹ một ngày sẽ đi giữa bão giông ?
Mẹ ơi người có biết rằng Bé Thơ con Mẹ sẽ giang đôi tay cứu thế nhân ?
Mẹ có biết rằng Bé Thơ con Mẹ đã đến để Mẹ nên mới ?
Em bé đôi tay Mẹ bồng ẵm sẽ giang cánh tay chở che.

Mẹ ơi người có biết rằng Bé Thơ con Mẹ sẽ mang ánh sáng đến thế gian ?
Mẹ ơi người có biết rằng Bé Thơ con Mẹ sẽ dẹp tan bao cơn bão giông ?
Mẹ có biết rằng Bé Thơ con Mẹ được vinh quang trên Thiên Cung ?
Kìa em bé ngây thơ Mẹ hôn lấy chính là Chúa Con giáng sinh

 
Mary did you know ? (4l)
 
Người điếc được nghe, người mù được thấy, kẻ chết sẽ được hồi sinh, kẻ què được đi, người câm cất tiếng ngợi khen Chiên Con Chúa ta
Mẹ ơi người có biết rằng Bé Thơ con Mẹ là Thiên Chúa tạo tác muôn loài ?
Mẹ ơi người có biết rằng Bé Thơ con Mẹ sẽ cai quản thế gian ?
Mẹ có biết rằng Bé Thơ con Mẹ chính là Chiên Con cứu thế ?
Em bé ngủ say Mẹ bồng ẵm, Người chính là Gia-vê

Mary did you know ? (4l)
114.864864865135.135135135250