01/08/2020 -

Nhận định

661

Đức Tổng giám mục Anthony Fisher | Facebook: Archbishop Anthony Fisher OP
Đức Tổng giám mục Anthony Fisher của giáo phận Sydney, Australia, phê bình chính quyền bang New South Wales ở địa phương, không áp dụng luật chống nô lệ tân thời đã được nghị viện tiểu bang nhất trí thông qua, hồi năm 2018.

Tuyên bố hôm 29/7/2020 vừa qua, nhân dịp giới thiệu phúc trình thường niên của “Mạng Công giáo Australia chống nô lệ”, gọi tắt là ACAN [Australian Catholic Anti-Slavery Network], Đức Tổng giám mục Fisher, dòng Đa Minh, nhận định rằng: “Kỷ nguyên nô lệ vẫn chưa chấm dứt, nạn nô lệ tân thời và nạn buôn người vẫn là một thực tại”.

Đức Tổng giám mục Fisher nhìn nhận có sự ý thức hơn về tệ nạn này, với việc thành lập Ngày Thế giới chống nạn buôn người, 30/7, và Giáo hội Công giáo cũng cử hành ngày này, vào ngày 8/2 hằng năm, lễ thánh Josephine Bakhita, nhưng những gương đó vẫn chưa phải là một bảo đảm về việc bãi bỏ tội ác gây gương mù, nhất là trong một xã hội Kitô, tự nhận mình là kiểu mẫu về những giá trị được soi sáng, về sự tôn trọng các quyền và tự do. Đức Tổng giám mục nói: “Nếu chúng ta không chấm dứt được nạn buôn người, chúng ta tiếp tục đồng lõa với một tội ác chống lại nhân loại”.

Đức Tổng giám mục giáo phận Sydney phê bình chính quyền bang New South Wales, vẫn chưa thi hành đạo luật chống nô lệ tân thời, mặc dù đã chính thức nhìn nhận nạn buôn người liên hệ tới hơn 40 triệu nạn nhân trên thế giới và có hàng ngàn nạn nhân tại Australia. Đức Tổng giám mục nói: “Thật là một điều ô nhục và không trung thực, vì sau khi công khai nhìn nhận tội ác này và sau khi đã làm vài điều để bài trừ nó, nhưng tất cả các biện pháp nhắm bài trừ tội ác này vẫn còn bị cản trở, khiến cho các xí nghiệp và người tiêu thụ tiếp tục hưởng lợi từ những lao động bị cưỡng bách”. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, Đức Tổng giám mục Fisher đặc biệt kêu gọi đừng từ bỏ quyết tâm bài trừ nạn nô lệ.

Phúc trình của Mạng Công giáo Australia chống nô lệ cho biết, có nguy cơ gia tăng các hình thức nô lệ mới tại nước này, nhất là vì tình trạng khẩn trương về y tế do coronavirus, với hậu quả là sự suy thoái kinh tế, khiến cho những người di dân, tị nạn và những người chỉ có thị thực cư trú tạm thời, dễ lâm vào cái vòng “làm đen” không khai báo và không được bảo vệ. Phúc trình đã cứu xét chi phí của 2.075 nhà cung cấp dịch vụ và thấy rằng 54% trong số họ có thể bị ảnh hưởng vì nạn nô lệ tân thời, trong hệ thống cung ứng của thị trường nội địa, đặc biệt là các thiết bị y khoa.

G. Trần Đức Anh, O.P.

(Vatican News 31-7-2020)

114.864864865135.135135135250