29/10/2018 -

Miền Nam

924
 Sáng chúa nhật 24/10/2018, Ban Phục Vụ Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức ngày tĩnh huấn cho các anh chị em Trưởng và phó của 14 Liên huynh và 161 Huynh đoàn trong Toàn Giáo phận tại Trung Tâm Mục vụ Đền thánh Martino Hố Nai – Xuân Lộc.
Từ 8g sáng, có khoảng hơn 300 anh chị Trưởng và Phó Huynh đoàn – Liên Huynh từ muôn giáo xứ, từ khắp các Huynh đoàn trong giáo phận quy tụ về trung tâm Mục Vụ Martino để tham dự ngày gặp mặt này.

Mở đầu chương trình ngày gặp mặt là lời chào mừng của cha đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh  Giáo phận Xuân Lộc, Anton Trần Bảo Toàn, OP.  Cha Antôn Bảo Toàn nhấn mạnh đến ý nghĩa của ngày gặp mặt và sự cần thiết của việc thường huấn và tĩnh tâm của các đoàn viên Đa Minh ; và cách riêng là của những anh chị em trong Ban Phục Vụ.  Bởi lẽ chính điều này sẽ làm cho người đoàn viên và cho mỗi Huynh đoàn luôn được sống đúng theo tinh thần của Dòng và đoàn sủng của người giáo dân Đa Minh  trong Giáo hội hôm nay.

Với đề tài là NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, các tham dự viên đã được cha Lê Văn La Vinh, OP – trong vài trò là người giúp tĩnh huấn - hướng dẫn suy niệm, gợi mở và nhắc nhớ mỗi người về ơn gọi, vai trò, chức năng, trách nhiệm và tính cách của NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU mỗi Huynh đoàn – Liên Huynh.

Trước hết, cha La Vinh nhấn mạnh đến ơn gọi nên thánh của mỗi đoàn viên Đa Minh  rồi đến việc PHỤC VỤ  của NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU (vẫn thường gọi là những người trong BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN). Dựa vào Giáo huấn của Giáo hội và Quy chế Huynh Đoàn Đa Minh  Việt Nam, cha La Vinh đã giúp cho các tham dự viên hiểu được căn tính và chức năng của NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU để mỗi người biết bước theo Chúa Kitô trong tinh thần và đoàn sủng của người giáo dân Đa Minh  mà phục vụ tốt trong mỗi cộng đoàn địa phương của mình.
Tiếp đến là những “sinh hoạt nội bộ” của Huynh đoàn với những thông báo, hướng dẫn, chia sẻ của Ban tổ chức với các tham dự viên và bữa cơm trưa thắm tình huynh đệ của những người con cha thánh Đa Minh .Đỉnh cao của ngày sinh hoạt là thánh lễ Chúa nhật 30 Thường Niên và cũng là phần kết thúc ngày sinh hoạt do cha Đặc trách Antôn Trần Bào Toàn chủ sự.

Sau thánh lễ mọi người lại trở về với giáo xứ với gia đình và Huynh đoàn của mình để tiếp tục sống và hoạt động như là những người con của cha thánh Đa Minh  trong thời đại hôm nay.
Theo nhận định của anh Phạm Văn Phương - trưởng ban tổ chức và cũng là trưởng Huynh Đoàn Giáo phận Xuân lộc - thì mô hình sinh hoạt thử nghiệm hôm nay sẽ được nhân rộng và áp dụng trong những lần sinh hoạt về sau của Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc; bởi lẽ mô hình này vừa củng cố con đường  thánh đức, đồng thời cũng là dịp tốt để cho các thành viên có cơ hội chia sẻ với nhau về những công việc của một người tông đồ.
Lạy cha thánh Đa Minh  – xin cầu cho chúng con.
Lạy thánh nữ Catarina – xin cầu cho chúng con.
 
Franco
 
114.864864865135.135135135250