Lời Kinh Năm Thánh
Lời Kinh Năm Thánh

/ 469 / Kinh Năm Thánh
Kính thưa anh chị em gia đình Đa Minh, Chúng ta đang sống những ngày hướng tới kỷ niệm mừng lễ thánh Tổ Phụ Đa Minh, đặc biệt năm nay mừng 800 năm sinh nhật trên trời của Người. Mời anh chị em nghe và suy gẫm lại bài hát Kinh Năm Thánh, do quý thầy ...
Đồng bàn trong ơn gọi Đa Minh
Đồng bàn trong ơn gọi Đa Minh
/ 566 / Kinh Năm Thánh
Năm 2021, toàn thể Gia đình Đa Minh cùng nhau bước vào Năm Thánh - mừng 800 năm sinh nhật trên trời của cha thánh Đa Minh. Năm Thánh được mở ra với chủ đề “Đồng bàn với thánh Đa Minh”. Trong tâm tình ấy, mỗi người Đa Minh được mời gọi cùng nhau tiến ...
Ba cuộc đồng bàn với thánh Đa Minh
Ba cuộc đồng bàn với thánh Đa Minh
/ 475 / Kinh Năm Thánh
BBT: Thời gian vừa qua, hầu hết các tu viện, tu xá và anh em đã tổ chức tĩnh tâm năm cho anh em, và một trong những đề tài anh em khai triển là Đặc sủng Giảng thuyết của anh em Đa Minh. Qua đó, chúng ta nhận thấy đời sống cộng đoàn Đa Minh, sứ vụ ...
Kinh Năm Thánh
Kinh Năm Thánh
/ 1818 / Kinh Năm Thánh
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót Chúa đã kêu gọi tôi tớ Ngài là Thánh Đa minh cất bước trong hành trình Đức Tin và rao giảng Tin mừng ân sủng của Chúa. Nay chúng con vui mừng cử hành Năm Thánh của Dòng, cúi xin Chúa tiếp tục tuôn đổ đầy ...