14/01/2017 -

Huynh đoàn Đa Minh

2263

GIỚI THIỆU TÂN ĐẶC TRÁCH
HUYNH ĐOÀN HẢI PHÒNG

Anh chị em Huynh đoàn Đa Minh thân mến.

Do nhu cầu Huynh đoàn và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã trình đơn thỉnh nguyện ngày 26-12-2016. Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 28-12-2016, đã giới thiệu đến Giám mục giáo phận liên hệ, và chính thức bổ nhiệm :

Lm. Giuse Vũ Văn Tuyên  OP
làm Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh
giáo phận Hải Phòng

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, đặc biệt là Huynh đoàn giáo phận Hải Phòng để liên hệ theo sứ vụ.

Xin Ban Phục vụ giáo phận giới thiệu vị Tân Đặc Trách với cha Phụ Trách, cho các Liên huynh, các Huynh Đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với các vị nguyên đặc trách.

Sài Gòn ngày 11 tháng 01 năm 2017

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh

 

GIỚI THIỆU TÂN ĐẶC TRÁCH
HUYNH ĐOÀN ĐÀ LẠT VÀ BÙI CHU

Anh chị em Huynh đoàn Đa Minh thân mến.

Do nhu cầu Huynh đoàn và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã làm đơn thỉnh nguyện ngày 12-12-2016. Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 16-12-2016, đã giới thiệu đến Giám mục giáo phận liên hệ, và chính thức bổ nhiệm :

Cha Đa Minh Nguyễn Ngọc An OP
làm Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Đà Lạt

Cha Giuse Nguyễn Văn Thuần OP
làm Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Bùi Chu

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, đặc biệt là Huynh đoàn hai giáo phận Đà Lạt và Bùi Chu để liên hệ theo sứ vụ.

Xin Ban Phục vụ hai giáo phận giới thiệu vị Tân Đặc Trách cho các Liên huynh, và Huynh Đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với các vị nguyên đặc trách.

Sài Gòn ngày 18 tháng 12 năm 2016

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh

hddmvn.net

114.864864865135.135135135250