21/03/2019 -

Để Lời Được Lớn Lên

1019

"Giữa những thúc đẩy vô thức làm con người điên cuồng trong thế giới hưởng thụ hết sức ngọt ngào của sắc dục, người Kitô hữu được mời gọi KHÔNG SỐNG MỘT CÁCH TẦM THƯỜNG biết nhìn nhận hành vi tính giao chỉ trở nên thánh thiện và được chúc phúc khi nó trở thành cách thức bày tỏ tình yêu cách quảng đại và trọn vẹn để nên 1 với nhau!"
 
114.864864865135.135135135250