12/11/2018 -

Để Lời Được Lớn Lên

516

Giữa thế kỷ 11, từ đan viện Cluny, vị bề trên là Thánh Odilo, đã khơi đầu những ngày cầu nguyện cho các linh hồn sau lễ Các Thánh. Tới thế  kỷ 15, anh em Đa Minh bắt đầu dâng 3 Thánh lễ trong ngày 2 tháng 11 để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Cho đến năm 1915, Đức Giáo Hoàng Bêndicto 15 đã chuẩn y hình thức này cho phụng vụ toàn Giáo hội...
114.864864865135.135135135250