18/10/2018 -

Để Lời Được Lớn Lên

1761
"Chính giờ cầu nguyện của gia đình, là lúc ta kéo ơn Chúa xuống với gia đình, là lúc thưa với Chúa những khó khăn lao nhọc qua một ngày sống của từng thành viên trong gia đình... Nên, đừng biến nó thành việc làm cho xong chuyện, cũng đừng làm nên quá nặng nề" - Cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP. chia sẻ về những thách đố trong đời sống gia đình Kitô hữu, và điều làm các thành viên có thể liên kết bền chặt hơn, trong Chúa.

114.864864865135.135135135250