09/06/2017 -

Để Lời Được Lớn Lên

7117


Vô cảm - vấn nạn lớn của xã hội vô thần... Đâu là vai trò của người Công giáo trong một cuộc sống lệch chuẩn, tình người bị xem nhẹ, coi thường, chà đạp?
114.864864865135.135135135250
  • Adsvietnam
  • Adsvietnam