10/05/2017 -

Để Lời Được Lớn Lên

3980


Thưa cha, tại sao người Công giáo chúng ta lại gọi Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa? Như vậy, có nghĩa là Đức Mẹ đã hiện hữu và già hơn cả Thiên Chúa à?
114.864864865135.135135135250
  • Adsvietnam
  • Adsvietnam