14/01/2019 -

Để Lời Được Lớn Lên

544
Đời sống xã hội càng ngày càng trở nên đa dạng và vi tế. Để cân bằng tất cả những tương tác xã hội và lề nếp rất "chuyên chính" cổ truyền của Đời Sống Đức Tin, quả không phải khi nào cũng thuận thảo. Người Kitô hữu hiện đại, phải làm sao để luôn kiên định? Kính mời quý độc giả theo dõi buổi trao đổi của chương trình Sống Đạo, số 21, với cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP., để hiểu thêm về các vấn đề trên.

114.864864865135.135135135250