25/02/2018 -

Dấu ấn Đa Minh

4993
Truyền thống Dòng Đa Minh từ ban đầu đã gắn bó sứ vụ của mình với chú chó trong giấc mơ của thân mẫu thánh Tổ Phụ. Chân phước Gioanna Aza đã thấy trong thị kiến, con chó ngậm bó đuốc chạy khắp địa cầu.

Ngay từ đầu, giấc mơ đã được giải thích như dấu hiệu của nhà thuyết giáo. Theo biểu tượng phổ biến thời đó : hình ảnh “con chó ngậm bó đuốc sáng rực” biểu hiệu nhà thuyết giáo, hỗ trợ vị mục tử Giêsu, canh chừng cho đoàn chiên khỏi sói rừng, đã từng xuất hiện trong tiểu sử thánh Benađô cũng như nhiều bản văn thời Trung Cổ.

Bức tranh cổ thời sau mô tả thánh Thánh Đa Minh thuyết phục anh em lạc giáo. Họ nghe ngài giảng và xé bỏ các tài liệu sai lầm.
Phía dưới bức tranh vẽ những con chó đốm, (với hai mầu đen trắng của áo dòng Đa Minh) đang chiến đấu với chó sói để bảo vệ cho đoàn chiên.Vì thế tại nhiều tu viện dòng Đa Minh hay trang trí bằng biểu tượng con chó ngậm bó đuốc, như biểu tượng những nhà giảng thuyết chân lý.


Tại tổng hội Providence, Hoa Kỳ, chủ nhà đưa ra một con chó đốm khi chụp hình các nghị phụ, cha tổng quyền Carlos và mọi người đều hân hoan coi như một biểu tượng Đa Minh.


Đó cũng là lý do có một truyền thống đã gọi anh em Đa Minh là “Những con chó trung thành của Thiên Chúa”, khi phân tích chữ Dominicanes (theo tiếng Latinh, Canis là con chó, số nhiều là Canes, và Domini là của Thiên Chúa).

 
114.864864865135.135135135250