05/06/2018 -

Đấng Đầy Ân Sủng

910
Loài người là con vật hợp quần. Như Pascal đã nói: “Con chim có đôi, con người có bạn”.
Ấy chính vì vậy mà khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã phán: “Con người ở một mình không tốt” (St 2,18). Thế là, Thiên Chúa đã dựng nên ông Adong, cho ông ngủ mê rồi rút xương sườn mà dựng nên bà Evà. Như thế, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Từ đôi vợ chồng đầu tiên này mà hình thành nên xã hội loài người. Vì thế người ta có lý khi gọi con người là con vật hợp quần.
Xã hội loài người cũng ví thể như một cái nhà. Cái nhà đứng vững và bền lâu là do các phần nhà ấy tốt và liên kết với nhau.
Thế nhưng, xã hội do Adong và Evà đứng đầu bắt đầu tan vỡ, tan vỡ vì thiếu trung thành. Để sửa chữa lại sự tan vỡ đó, Thiên Chúa đã dùng những nhân vật khác. Người trao việc ấy cho gia đình Nadarét.
Evà trong gia đình nguyên tổ bất trung làm tan vỡ loài người như thế nào, thì Đức Maria trong gia đình Nadarét trung tín đã hàn gắn và xây lại xã hội loài người vững vàng chắc chắn như thế. Đó là ý tưởng của thánh Augustinô và thánh Bernađô.
Đức Mẹ trung tín với chương trình cải tổ Chúa đã định đoạt
Ngay khi tổ tông loài người sa ngã, Thiên Chúa đã ấn định chương trình cải tổ ấy khi nói với con rắn: “Ta sẽ đặt hiềm thù giữa mày và người Nữ cùng với dòng dõi cả hai bên. Người Nữ ấy sẽ đạp giập đầu mày, và mày rình cắn gót chân Người.” (St 3,15). Người Nữ ấy ám chỉ Đức Mẹ. Nhân vật được giao nhiệm vụ cải tổ là Con Thiên Chúa, nhưng Đức Mẹ là Mẹ của Người, vì thế, Mẹ đã trung thành cộng tác tích cực vào công trình ấy.
Đức Mẹ còn trung thành với Thiên Chúa trong việc thi hành cải tổ, và xây dựng loài người trên mọi khó khăn trở ngại
Trong suốt cuộc đời, Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách. Những gian nan thử thách đó được tiên báo trong lời của cụ già Simêon: “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng bà”. Lưỡi gươm ấy nói lên những đau khổ Mẹ phải chịu trong suốt cuộc đời nơi dương thế.
Giáo Hội thật khôn ngoan khi ban tặng cho Mẹ tước hiệu “Đức Nữ trung tín thật thà”.
Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin giúp chúng con ăn ở trung thành với Chúa, với Mẹ và với Giáo Hội của Chúa bây giờ và mãi mãi.
(Lược trích theo Lm. Nguyễn Duy Tôn,
Những mắt xích vàng, Tủ Sách Ra Khơi, 1964).

114.864864865135.135135135250