27/09/2010 -

Đấng Đầy Ân Sủng

1448
Dâng Mẹ Chuỗi Hạt Đời Con ! 

Dâng Mẹ chuỗi hạt đời con !
Là niềm vui sống tình thương nhiệm mầu
Vườn hồn kết cánh khổ đau
Tiến dâng ngàn đóa tươi màu hy sinh
Như xưa Mẹ đã dâng mình
Vâng theo tiếng Chúa trung trinh ước nguyền
Hạt lòng con kính dâng lên !
Tháng ngày theo tiếng Mẹ hiền ra khơi
Làm con thuyền nhỏ giữa đời
Chở yêu thương đến với người truân chuyên
Cho lòng Mẹ bớt ưu phiền
Vì thương nhân thế đắm chìm gieo neo
Dâng Mẹ chuỗi hạt tin yêu !
Của đời con mỗi sớm chiều cậy trông
Nơi tình Thánh giá vô cùng
Với Mẹ đi tới ngày hồng Phục sinh.

Chủng sinh J.B. Nguyễn Quốc Tuấn
 
 
.
114.864864865135.135135135250