09/07/2017 -

Đa Minh Việt Nam

1360
Sáng thứ 7, ngày 8 tháng 7 năm 2017, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột) đã chủ phong 14 tân linh mục Dòng Đa Minh Việt Nam, tại nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông.

 
114.864864865135.135135135250